Nieuws gefilterd op Europa

Bezwaren VVD tegen Turkije ongegrond

De Turkse regering is het land in snel tempo aan het hervormen. De meeste Europese politici reageren daarop verheugd. Bij de VVD daarentegen – van eurocommissaris Bolkestein tot minister Zalm en de Tweede-Kamerfractie – put men zich uit in het kleineren van de Turkse prestaties. Over negen maanden moet de Europese Unie namelijk beslissen of Ankara mag beginnen met onderhandelen over toetreding. Dat ziet de VVD kennelijk niet zitten.

Lees verder

Europa toe aan nieuw sociaal akkoord

Gisteren vond in Brussel de jaarlijkse voorjaarstop plaats. De strijd tegen het internationale terrorisme overschaduwde het eigenlijke hoofdthema: het sociaal-economisch beleid van de EU. Maar werk en welzijn zijn voor de meeste Europeanen nog steeds de basis voor vertrouwen in de Europese Unie. Het is daarom tijd voor een nieuw Europees sociaal akkoord.

Lees verder

Eurotax dwingt Europa tot rekenschap

Nederland is de grootste netto-betaler aan de Europese Unie. De Nederlandse regering laat geen gelegenheid voorbij gaan om te wijzen op de wanverhouding tussen haar contributie aan de EU en de Nederlandse ontvangsten uit Brussel.

Lees verder

GroenLinks kiest voor hervorming Europees Parlement

PvdA-Europarlementariër Michiel van Hulten verwijt de Europese Groenen dat zij een liberaal in plaats van een sociaal-democraat gesteund hebben in de strijd om het voorzitterschap van het Europees Parlement (Forum, 15 januari 2002). Joost Lagendijk reageert namens de Europarlementariërs van GroenLinks. Hij vindt het vreemd dat uitgerekend Van Hulten, een medestander in de strijd voor hervorming van het EP, het sociaal-democratische partijbelang laat prevaleren boven vernieuwing van de parlementaire zeden.

Lees verder

Transportwitboek vraagt om aanscherping

Het Witboek transport van de Europese Commissie is een stap in de goede richting. De beschrijving van problemen in de transportsector is goed. Maar wat ontbreekt, is een degelijke analyse. De Commissie gaat voorbij aan de achterliggende oorzaken van de problemen. De aanpak die zij voorstelt, is mede daarom, niet voldoende.

Lees verder

Europees handel in emissierechten zal grijze stroom duurder maken

Afgelopen zomer was het precies tien jaar geleden dat de Europese Commissie voor het eerst een energie/CO2-heffing voorstelde: 10 dollar per vat olie om de klimaatproblemen aan te pakken. Omdat belastingwetgeving in de Europese Unie alleen mogelijk is als alle lidstaten het eens zijn, is een dergelijke heffing nog steeds niet ingevoerd op Europees niveau. Ook Commissaris Bolkestein draagt verantwoordelijkheid voor dit falen: hij weigert om het initiatief te nemen tot de vorming van een kopgroep van EU-landen die de heffing op fossiele brandstoffen en atoomstroom gezamenlijk zouden kunnen invoeren.

Lees verder