Nieuws gefilterd op Europa

Het Habitat-dilemma

Korenwolven kunnen de aanleg van het industrieterrein Avantis (Heerlen) blokkeren, kamsalamanders tergen wethouders in Roermond en een goederenspoorlijn (IJzeren Rijn) stuit op knoflookpadden. De aanleg van een derde haven bij IJmuiden wordt vertraagd door de zandhagedis. De ontdekking van de zeggekorfslak, een beestje van pakweg 2 millimeter, heeft de aanleg van een complete autobaan (de A73 Roermond - Venlo) bijna verhinderd.

Lees verder

Noord-Korea: het kwaad als self-fulfilling prophecy

Het stalinistische regime in Noord-Korea heeft de productie van kernwapens weer opgestart en de inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap het land uitgezet. Het dreigt met oorlog indien de Verenigde Staten of de VN-Veiligheidsraad sancties opleggen. Deëscalatie van de crisis is dringend gewenst. De Europese Unie kan daaraan een bijdrage leveren.

Lees verder

Ontwerp-Grondwet opmaat voor constitutionele revolutie

De Europese Conventie heeft een ontwerp-Grondwet afgeleverd die meer is dan de grootste gemene deler van de standpunten van de lidstaten. Dat is een compliment waard. Er is alle reden om het werk van de Conventie te verdedigen tegen de pogingen die regeringen in de Intergouvernementele Conferentie ondernemen om vernieuwingen terug te draaien ten gunste van de status quo. Niettemin blijft het resultaat van de Conventie achter bij de uitdagingen waar de EU voor staat. De Grondwet moet dan ook niet gezien worden als de ‘finale’ verankering van de spelregels van de Europese Unie, maar als opmaat voor een permanente constitutionele revolutie.

Lees verder

Democratie is toetssteen voor Europese grondwet

Zit de democratie vastgeklonken aan de nationale staat, of kan zij ook op Europese schaal tot leven komen? Uiteenlopende antwoorden op deze vraag verklaren de politieke controverses rond de Europese Grondwet. De twee kampen, ‘intergouvernementalisten’ en ‘federalisten’, kunnen het over één ding eens worden: er moet een referendum komen over de Grondwet.

Lees verder