Nieuws gefilterd op Europa

Niet opnieuw een Bolkestein naar Brussel

Eurocommissaris Frits Bolkestein heeft zijn vertrek uit Brussel aangekondigd. Regeringspartijen CDA en VVD dragen opvolgers aan, zoals Onno Ruding en Neelie Kroes, die zich net als Bolkestein vooral op het Europa van de markt willen toeleggen. Maar de Europese Unie staat voor een andere uitdaging.

Lees verder

Klimaatconferentie: Wees niet vaag in Den Haag

Overvloedige regenval en overstromingen teisteren Engeland en andere delen van Europa. Een voorbode van de klimaatverruwing die ons te wachten staat ten gevolge van het broeikaseffect? Steeds meer wetenschappers raken daarvan overtuigd. Ook verzekeringsmaatschappijen zien de bui hangen en pleiten voor een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Of dat lukt, hangt in hoge mate af van de klimaatconferentie die volgende week in Den Haag begint. De Europese Unie moet daar het voortouw nemen.

Lees verder

Sleutel Macedonië ligt in Kosovo

Twee weken geleden nog hadden we een vrij optimistisch gevoel. Gevechten gestaakt, een associatieverdrag ondertekend met de EU en lof alom voor de diplomatieke inspanningen van de Europese vertegenwoordigers Solana en Patten. Maar de Albanese rebellen zijn terug en het leger heeft een nieuw offensief gelanceerd.

Lees verder

Kafka in Kaliningrad

"Burgers van Kaliningrad die Nederland willen bezoeken, kunnen een visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Warschau of bij het Nederlandse consulaat in Sint Petersburg," zo meldt de website van de Nederlandse ambassade in de Poolse hoofdstad. Nu nog kunnen inwoners van de Russische exclave, die ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen, vrijelijk naar Warschau reizen. Maar binnenkort voert EU-kandidaat Polen, conform de Europese regels, een visumplicht voor Russen in. Kaliningraders die naar de EU willen reizen belanden dan in een kafkaëske situatie.

Lees verder

Duisenberg heeft zichzelf klemgezet

Een week geleden beklaagde Volkskrant-redacteur Frank Kalshoven het lot van Wim Duisenberg. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) verkeert in een onmogelijke positie. "Arme Wim", zegt Kalshoven. Voor medelijden is echter helemaal geen reden. Het is namelijk grotendeels Wim's eigen schuld. Als president van achtereenvolgens De Nederlandsche Bank, het Europees Monetair Instituut en de ECB was hij nauw betrokken bij het opstellen van de regels die nu onwerkbaar blijken. Bovendien kan hij zelf de situatie ten goede keren. Daarvoor moet hij dan wel zijn verstikkende monetaire corset uittrekken.

Lees verder

Top van Barcelona: economisch, sociaal en milieubeleid integreren

Met de integratie van het economisch, het sociaal en het milieubeleid van de Europese Unie wil het nog niet echt lukken. In haar 'syntheserapport' ter voorbereiding van de Top van Barcelona, die eind deze week plaatsvindt, lijkt de Europese Commissie te anticiperen op het gebrek aan interesse voor sociale en milieukwesties van de voorzitter van de Top, de Spaanse premier Aznar. Gelukkig beseft de Europese civil society wél dat duurzame ontwikkeling meer behelst dan economische groei.

Lees verder