Nieuws gefilterd op Europa

Politieke strijd voorwaarde voor een democratische EU

Zolang Europese besluitvormingsprocessen politieke tegenstellingen smoren en principiële keuzes onzichtbaar maken, hebben burgers weinig reden om warm te lopen voor de Europese Unie. Ook de Conventie die dit weekend wordt ingesteld door de Europese regeringsleiders om voorstellen te gaan uitwerken voor een meer democratische EU, dreigt dit probleem eerder te bevestigen dan dat zij bijdraagt aan een oplossing.

Lees verder

Daadkracht vraagt om verantwoording

Wie vijftien jaar geleden had voorspeld dat er aan het begin van de 21ste eeuw een Europese munt in omloop zou zijn en dat Oostblokstaten lid zouden worden van de Europese Unie, was waarschijnlijk niet geloofd. Het Europese integratieproces heeft de afgelopen jaren een stroomversnelling doorgemaakt. Het tastbare bewijs daarvan dragen meer dan 300 honderd miljoen Europeanen inmiddels op zak.

Lees verder

Wo endet die Europäische Union?

Joschka Fischer, der deutsche Minister für auswärtige Angelegenheiten, hat die Vollendung der europäischen Integration auf die politische Agenda gesetzt. Er ist der erste führende Politiker, der es wagte, die definitive institutionelle Architektur der Europäischen Union zu skizzieren. Fischer stellt sich die EU als eine Föderation mit einer eigenen Verfassung und einer starken, über exakt definierte Befugnisse verfügenden Regierung vor.

Lees verder

Geen medicijnenreclame in Europa

Bent u HIV-patiënt? Neem Kaletra en u krijgt weer mooie sterke armspieren. Dit soort reclames krijgen de TV-kijkers in de Verenigde Staten regelmatig voorgeschoteld. Ook voor medicijnen die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn mag er geadverteerd worden. En die reclames missen hun effect niet. In de VS is de verkoop van medicijnen de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. Dat is geen navolgenswaardig voorbeeld. De Europese Unie moet het verbod op reclame voor receptmedicijnen handhaven.

Lees verder

Veto geen hulp bij landbouwhervorming

Het recente voorstel van de Europese Commissie voor de financiering van de uitbreiding van de Europese Unie is een precaire evenwichtsoefening. De Commissie moest rekening houden met de regeringen van de huidige EU-landen, die het ideaal van het verenigde Europa met de mond belijden, maar niet bereid zijn om de portemonnee te trekken. De Commissie kon evenmin doof blijven voor de kandidaat-lidstaten, die gelijke behandeling eisen bij de verdeling van de landbouwsubsidies.

Lees verder

Landbouwhervorming niet gediend met veto tegen EU-uitbreiding

De Nederlandse regering dreigt de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie te blokkeren, als Brussel niet snel een begin maakt met de hervorming van haar kostbare landbouwbeleid. Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk, Europarlementariërs voor GroenLinks, vinden het contraproductief en ongepast om de kandidaat-lidstaten tot slachtoffer te maken van het gebrek aan hervormingswil bij de huidige EU-leden. Te meer daar Paars-II boter op het hoofd heeft.

Lees verder