Nieuws gefilterd op Europa

Europese lawaaiwet wordt korset voor Schiphol

Ruim tien jaar hebben de luchthaven Schiphol en opeenvolgende Nederlandse regeringen de meerderheid van de Tweede Kamer voor de gek kunnen houden. De dubbele doelstelling voor Schiphol, ‘meer vliegen met minder lawaai’, bestond alleen op papier. In werkelijkheid leidden meer vliegbewegingen tot méér geluidsoverlast. De bewindslieden van Verkeer en Waterstaat knepen beide ogen toe. Maar binnen vier jaar zal een nieuwe Europese wet de herrie en overlast van Schiphol drastisch inperken. Tenminste, als de Nederlandse overheid zich aan de Europese regels houdt.

Lees verder

Een moedige Blair zou nu opstappen

De Franse president Chirac is een roekeloze populist, aldus Fokke Obbema (Volkskrant, 12 maart). De Britse premier Blair daarentegen is een dappere getuigenispoliticus, volgens Ralf Dahrendorf (Volkskrant, 13 maart). Op deze kwalificaties valt weinig af te dingen, maar het gaat in de kwestie-Irak om meer dan alleen karakter.

Lees verder

Gemeinsame Sicherheitspolitik nach Irak

Ende April 2003. In Bagdad ist das Echo der Schüsse noch nicht verhallt. In Brüssel treffen sich vier EU-Staaten zu einem Mini-Gipfel zur Stärkung der Europäischen Verteidigungspolitik. Antiamerikanische Medienshow oder Geburt einer EU-Armee? Die Initiative beweist dass die fünfzig Jahre alte Idee der Verteidigungsunion die Irakkrise überlebt hat. Das Ziel, die militärischen Fähigkeiten der EU-Länder zu integrieren, soll aber auch die Frage der demokratischen Legitimation einer vergemeintschafteten Außen- und Sicherheitspolitik in den Vordergrund rücken.

Lees verder

EU moet rijen sluiten omwille van Irakezen

Het is niet de taak van de Verenigde Naties om de rotzooi op te ruimen die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Irak gemaakt hebben, stelt George Monbiot. En als we Bush niet de volle verantwoordelijkheid geven voor de gevolgen van z'n onbezonnen daden zul je nog zien dat hij de verkiezingen in 2004 wint (Volkskrant, 30 augustus). Maar mag het Iraakse volk de dupe worden van dergelijke politieke calculaties? De VN moet wel degelijk het heft in handen nemen en de Irakezen hun soevereiniteit teruggeven, voor het te laat is. De Europese Unie dient de rijen te sluiten om Bush zover te krijgen.

Lees verder

Marktdenken schiet door op het spoor

Voorstanders van marktwerking willen al het treinverkeer in de Europese Unie liberaliseren. Eind oktober sprak een meerderheid van het Europees Parlement zich hiervoor uit. Die ondoordachte stellingname kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse spoor, dat net weer een beetje is bijgekomen van het mislukte liberaliseringsavontuur. Ook het kabinet-Balkenende, zo blijkt uit zijn bezuinigingsplannen voor het busvervoer, weigert lessen te trekken uit het falen van de markt.

Lees verder