Nieuws gefilterd op Europa

Veto tegen EU-uitbreiding is schijnheilig en kortzichtig

Tien jaar al zijn Midden- en Oost-Europese landen bezig met een pijnlijk hervormingsproces om te kunnen toetreden tot de Europese Unie. Tien jaar lang was er in Nederland nauwelijks debat over de EU-uitbreiding, bij gebrek aan tegenstanders. Pas nu de eerste uitbreidingsronde, gepland voor 2004, dichterbij komt, tekenen politici van VVD, LPF en D66 verzet aan. De tijd is ernaar: het land lijkt na 11 september bevangen door angst voor het vreemde. Maar hun timing is beter dan hun argumentatie.

Lees verder

Les frontières ultimes de l’Union européenne

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, a inscrit le but final de l’intégration européenne à l’ordre du jour politique. Il est le premier des personnalités politiques a avoir osé ébaucher l’architecture institutionnelle définitive de l’Union européenne, à savoir une fédération disposant de sa propre constitution, d’un gouvernement fort et de compétences précises et déterminées.

Lees verder

Ook Brussel trekt lessen uit falende liberalisering

Terwijl in West-Europese landen en de Verenigde Staten steeds meer vraagtekens worden geplaatst bij de liberalisering van nutssectoren als spoorwegen en energievoorziening, houdt Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, stug vast aan het vrijemarktdenken, aldus Geert-Jan Bogaerts (Reflex, 26 januari). Een te simpele voorstelling van zaken. De liberaliseringsdrang van de Europese Commissie ontmoet wel degelijk politieke weerstand, niet in het minst van het Europees Parlement.

Lees verder

Europese grondwet is in Nice nog taboe

Als 'Nice' een nieuw verdrag oplevert, is de Europese Unie nog niet uit de gevarenzone. Want de fundamentele hervormingen die nodig zijn om de Europese instellingen besluitvaardiger én democratischer te maken, staan in Nice niet eens op de agenda.

Lees verder

Tegenstrijdigheden in vervoersbeleid

Langzaam maar zeker worden de nieuwe prioriteiten in het gemeenschappelijke vervoersbeleid van de Europese Unie duidelijk. Europees Commissaris Loyola de Palacio, in functie sinds september 1999, heeft bij diverse gelegenheden aangegeven wat voor haar de belangrijkste punten zijn.

Lees verder

EuroWOB eist steviger stellingname

Vandaag heeft het Europees Parlement de stellingen betrokken voor een belangrijke confrontatie met de Raad van Ministers. De inzet is een verordening die invulling geeft aan het recht van burgers op toegang tot de documenten van de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het EP. Een EuroWOB kortom, de Europese pendant van de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur.

Lees verder