Nieuws gefilterd op Europa

Moratorium nodig op nationale asielwetgeving

"Europese landen proberen elkaar af te troeven in het wegsturen van asielzoekers", aldus GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg op een studiedag van de Raad van Kerken zaterdag 23 november in Amersfoort. Een ingekorte bewerking van haar betoog stond vervolgens in het Friesch Dagblad.

Lees verder

Havenprotest klinkt door in Brussel

De stakingen die half januari plaatsvonden in de Europese zeehavens zijn niet onopgemerkt gebleven. Meer dan 15.000 havenwerkers legden het werk neer om te protesteren tegen plannen voor liberalisering van de havens. Zij vrezen dat hun banen en arbeidsvoorwaarden onder druk van toenemende concurrentie op de tocht komen te staan. Het protestsignaal klonk deze week door in Brussel. In het Europees Parlement groeit het besef van de noodzaak van garanties voor veiligheid en kwaliteit van het havenwerk.

Lees verder

Waar houdt de Europese Unie op?

Op de Top van Kopenhagen, vandaag en morgen, wil de Europese Unie de onderhandelingen afsluiten over de grootste uitbreiding in haar geschiedenis. En nieuwe kandidaten staan al aan de deur. De EU moet zich bijvoorbeeld uitspreken over de relaties met Turkije.

Lees verder

Uitlevering aan VS vergt rechtswaarborgen

Nu de Verenigde Staten een samenwerkingsakkoord willen sluiten met de Europese Unie inzake opsporing en uitlevering, moeten er waarborgen komen voor de rechten van verdachten. Want waar er al geen gelijkwaardigheid bestaat tussen de rechtssystemen binnen de EU, bestaat er met de VS een zee van verschil.

Lees verder

Zelfbewust Europa moet transatlantische band vernieuwen

"Met volle kracht erop af. Verwoest alles. Dingen die er wel en niet mee te maken hebben." Dat was de eerste reactie van de Amerikaanse minister van Defensie op de terroristische aanslagen van 11 september 2001. (De Volkskrant, 6 september) Gelukkig bepaalde niet de apocalyptische wraak van Rumsfeld, maar de bezonnen diplomatie van Powell, zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, de aanvankelijke reactie van Washington op de aanslagen. Powell smeedde een internationale coalitie tegen het terrorisme, alvorens Al-Qaida en haar beschermheren, de Taliban, aan te vallen. In Europa, ook bij GroenLinks, leefde in die dagen de hoop dat de regering-Bush haar tot dan toe nogal isolationistische opstelling in de wereldpolitiek had ingeruild voor actief multilateralisme.

Lees verder