Nieuws gefilterd op Europa

Landbouwhervorming niet gediend met veto tegen EU-uitbreiding

De Nederlandse regering dreigt de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie te blokkeren, als Brussel niet snel een begin maakt met de hervorming van haar kostbare landbouwbeleid. Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk, Europarlementariërs voor GroenLinks, vinden het contraproductief en ongepast om de kandidaat-lidstaten tot slachtoffer te maken van het gebrek aan hervormingswil bij de huidige EU-leden. Te meer daar Paars-II boter op het hoofd heeft.

Lees verder

Kaliningrad: isolement brengt geen veiligheid

De angst voor vreemdelingen heeft een flink deel van de Europese burgers en regeringen in haar greep. De roep om strenge beveiliging van de huidige en toekomstige buitengrenzen van de Europese Unie is sterker dan ooit. Plannen om de illegale migratie terug te dringen, onder meer door oprichting van een Europese grenspolitie, staan bovenaan de agenda van de Eurotop die deze week in Sevilla plaatsvindt. Maar het dichttimmeren van de grenzen vormt geen bijdrage aan de Europese veiligheid, zo illustreert de kwestie-Kaliningrad.

Lees verder

Euthanasie: het Duitse taboe

De Nederlandse euthanasiewet veroorzaakte begin dit jaar in het Europees Parlement een stormachtig debat met een kakofonie aan steunbetuigingen en verwijten. Zelfs sommigen van de anders zo progressieve Duitse Grünen sprongen op de rem. Nu de wind is gaan liggen, een interview met een Duitse en een Nederlandse groene Europarlementariër.

Lees verder

EU-US extradition agreement

The European Parliament recently played host to a public debate on proposals for an extradition agreement with the US. Kathalijne Buitenweg, MEP in the Greens/EFA group, chaired the proceedings. She offers her views on the discussions which took place.

Lees verder

Civiele supermacht

Politieke vraagstukken als milieu, mensenrechten en conflictpreventie kunnen slechts worden aangepakt indien staten soevereiniteit delen met elkaar. Een repliek op het artikel 'Europees federalisme leidt tot isolatie' van professor Jaap de Wilde.

Lees verder

Time-out nodig voor Europees arrestatiebevel

De terreuraanslagen van 11 september hebben niet alleen de Twin Towers weggeslagen, maar ook de zorgvuldigheid bij de uitlevering van verdachten. Eind 2001 besloten de Europese justitieministers tot invoering van een Europees arrestatiebevel, dat uitlevering binnen de EU tot een automatisme maakt. Vandaag zullen zij besluiten om te gaan onderhandelen met de Verenigde Staten over versoepeling van de uitlevering. 'Wederzijds vertrouwen' is de nieuwe basis van internationale samenwerking. Helaas is ook Nederland bereid de wettelijk vastgelegde burgerrechten te vervangen door deze holle frase.

Lees verder