Nieuws gefilterd op Europa

Angst is slechte raadgever bij uitbreiding EU

Tallinn en Nicosia liggen drieduizend kilometer van elkaar. Toch heerst dezer dagen in beide hoofdsteden een vergelijkbare nervositeit. De komende maanden wordt duidelijk of Estland, Cyprus en acht andere landen toegelaten worden tot de Europese Unie.

Lees verder

EU kiest heel voorzichtig voor groene landbouw

Eurocommissaris Franz Fischler presenteerde gisteren in Brussel zijn plannen voor de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid. Buiten hield Milieudefensie een demonstratie. Belangrijkste inzet van de milieubeweging: voorkomen dat de Europese landbouwministers Fischlers hervormingsvoorstellen uitkleden. Dit ongebruikelijke bondgenootschap illustreert dat Fischler behoedzame, maar betekenisvolle stappen zet op weg naar een duurzame landbouw. Als de vergroening energiek wordt doorgezet, kunnen de toekomstige EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa van achterblijvers tot koplopers promoveren.

Lees verder

Bolkesteins nieuwe overnamerichtlijn ontwijkt pijnpunten

Beschermingsconstructies die luie managers beschermen tegen vijandige bedrijfsovernames moeten verdwijnen. Dat is de droom van Eurocommissaris Bolkestein. Met zijn Europese overnamerichtlijn zal hij deze managers wel even prikkelen om het beter te doen. Maar vorig jaar strandde het plan in het Europees Parlement. Ook het nieuwe voorstel oogst kritiek. Het primaat is wederom aan de aandeelhouders, er is onvoldoende aandacht voor de belangen van werknemers en andere stakeholders.

Lees verder

Kwaliteit havens onder druk door liberalisering

De Europese havens zijn verwikkeld in een felle concurrentieslag. Rotterdam verliest terrein op de grote rivalen Antwerpen, Bremen en Hamburg. Naast deze concurrentie tussen havens wil de Europese Commissie ook nog eens de concurrentie in de havens aanwakkeren. Dat is een verkeerde aanpak. Brussel zou zich moeten richten op een gelijk speelveld voor de havens. Europese regels over arbeidsvoorwaarden, veiligheid en milieu zijn nodig als basis voor eerlijke concurrentie.

Lees verder

Structuurfondsen: groeien of graaien

'Provincie Groningen hoopt op Europese subsidie voor glasvezel'. Zo maar een recente krantenkop. Jaarlijks besteedt Brussel ruim 22 miljard euro aan regionale ontwikkeling, Nederland heeft tussen 2000 en 2006 recht op 3,2 miljard. De vraag is of Nederland na 2006 nog geld krijgt. Brussel debatteert over de toekomst van de Structuurfondsen. De uitbreiding van de Europese Unie staat daarbij centraal.

Lees verder

Conventie moet sociaal Europa waarborgen

De Europese Conventie werkt aan een grondwet voor de Europese Unie. Deze zal bepalen of het Europese beleid in de toekomst nog sterker in onderonsjes tussen diplomaten en ministers bedisseld wordt, of dat burgers, hun gekozen volksvertegenwoordigers en maatschappelijk organisaties een grotere invloed krijgen op de besluitvorming. Maar niet alleen de besluitvormingsprocedures, ook de bevoegdheden van de EU staan ter discussie: wat blijft nationaal beleid en wat kan of moet Europa regelen?

Lees verder