Nieuws gefilterd op Europa

Ontwerp-Grondwet opmaat voor constitutionele revolutie

De Europese Conventie heeft een ontwerp-Grondwet afgeleverd die meer is dan de grootste gemene deler van de standpunten van de lidstaten. Dat is een compliment waard. Er is alle reden om het werk van de Conventie te verdedigen tegen de pogingen die regeringen in de Intergouvernementele Conferentie ondernemen om vernieuwingen terug te draaien ten gunste van de status quo. Niettemin blijft het resultaat van de Conventie achter bij de uitdagingen waar de EU voor staat. De Grondwet moet dan ook niet gezien worden als de ‘finale’ verankering van de spelregels van de Europese Unie, maar als opmaat voor een permanente constitutionele revolutie.

Lees verder

Democratie is toetssteen voor Europese grondwet

Zit de democratie vastgeklonken aan de nationale staat, of kan zij ook op Europese schaal tot leven komen? Uiteenlopende antwoorden op deze vraag verklaren de politieke controverses rond de Europese Grondwet. De twee kampen, ‘intergouvernementalisten’ en ‘federalisten’, kunnen het over één ding eens worden: er moet een referendum komen over de Grondwet.

Lees verder

Europese lawaaiwet wordt korset voor Schiphol

Ruim tien jaar hebben de luchthaven Schiphol en opeenvolgende Nederlandse regeringen de meerderheid van de Tweede Kamer voor de gek kunnen houden. De dubbele doelstelling voor Schiphol, ‘meer vliegen met minder lawaai’, bestond alleen op papier. In werkelijkheid leidden meer vliegbewegingen tot méér geluidsoverlast. De bewindslieden van Verkeer en Waterstaat knepen beide ogen toe. Maar binnen vier jaar zal een nieuwe Europese wet de herrie en overlast van Schiphol drastisch inperken. Tenminste, als de Nederlandse overheid zich aan de Europese regels houdt.

Lees verder

Een moedige Blair zou nu opstappen

De Franse president Chirac is een roekeloze populist, aldus Fokke Obbema (Volkskrant, 12 maart). De Britse premier Blair daarentegen is een dappere getuigenispoliticus, volgens Ralf Dahrendorf (Volkskrant, 13 maart). Op deze kwalificaties valt weinig af te dingen, maar het gaat in de kwestie-Irak om meer dan alleen karakter.

Lees verder

Gemeinsame Sicherheitspolitik nach Irak

Ende April 2003. In Bagdad ist das Echo der Schüsse noch nicht verhallt. In Brüssel treffen sich vier EU-Staaten zu einem Mini-Gipfel zur Stärkung der Europäischen Verteidigungspolitik. Antiamerikanische Medienshow oder Geburt einer EU-Armee? Die Initiative beweist dass die fünfzig Jahre alte Idee der Verteidigungsunion die Irakkrise überlebt hat. Das Ziel, die militärischen Fähigkeiten der EU-Länder zu integrieren, soll aber auch die Frage der demokratischen Legitimation einer vergemeintschafteten Außen- und Sicherheitspolitik in den Vordergrund rücken.

Lees verder