Nieuws gefilterd op Europa

Conventie moet sociaal Europa waarborgen

De Europese Conventie werkt aan een grondwet voor de Europese Unie. Deze zal bepalen of het Europese beleid in de toekomst nog sterker in onderonsjes tussen diplomaten en ministers bedisseld wordt, of dat burgers, hun gekozen volksvertegenwoordigers en maatschappelijk organisaties een grotere invloed krijgen op de besluitvorming. Maar niet alleen de besluitvormingsprocedures, ook de bevoegdheden van de EU staan ter discussie: wat blijft nationaal beleid en wat kan of moet Europa regelen?

Lees verder

Referendum over EU-uitbreiding: niet doen

De Tweede Kamer heeft Europa ontdekt. Afgelopen woensdag voerden de fractievoorzitters voor het eerst sinds mensenheugenis een spannend debat over de Europese Unie, met een gedenkwaardige uitkomst: de voltallige oppositie hielp de regering aan een meerderheid voor haar voornemen om tien nieuwe landen toe te laten tot de EU.

Lees verder

Europees aanbesteden - ook goed voor milieu en werkgelegenheid?

De Europese aanbestedingsregels beogen dat de diverse Europese overheden efficiënter en eerlijker gaan inkopen. Vaak lukt dat goed. Maar er kleven ook nadelen aan de strikte regels: zo nu en dan raken milieu en werkgelegenheid in de verdrukking. Daarom is er ruimte nodig in de beoordelingscriteria. Een GroenLinkse blik op het instrument aanbesteding en op de Europese regels die daarbij gelden.

Lees verder

Sociaal Europa staat op het spel in de Europese Conventie

"De sociale grondrechten zijn het meest wezenlijke bestanddeel van onze identiteit, van wat wij in Europa zijn", zo sprak Hans van Mierlo toen hij Nederland nog vertegenwoordigde in de Europese Conventie. Het streven naar een balans tussen welvaart en sociale bescherming is wat de sociale markteconomieën in Europa onderscheidt van het harde Amerikaanse kapitalisme.

Lees verder

Europese liberalisering raakt gemeenten

Europa opent haar markten voor nutsdiensten. Liberalisering en privatisering bieden gemeenten de kans om de eigen nutsbedrijven te verzelfstandigen of te verkopen. Gemeenten volgen de regels uit Brussel en Den Haag en houden er soms een grote zak geld aan over. Maar succes is niet verzekerd. Niet altijd brengt de markt betere dienstverlening tegen een lagere prijs, laat staan een beter milieu. Het Europees Parlement maakt zich sterk voor borging van het publieke belang.

Lees verder

Havenprotest klinkt door in Brussel

De stakingen die half januari plaatsvonden in de Europese zeehavens zijn niet onopgemerkt gebleven. Meer dan 15.000 havenwerkers legden het werk neer om te protesteren tegen plannen voor liberalisering van de havens. Zij vrezen dat hun banen en arbeidsvoorwaarden onder druk van toenemende concurrentie op de tocht komen te staan. Het protestsignaal klonk deze week door in Brussel. In het Europees Parlement groeit het besef van de noodzaak van garanties voor veiligheid en kwaliteit van het havenwerk.

Lees verder