Nieuws gefilterd op Europa

Fietsen is een recht

Vrij verkeer van personen en goederen in Europa is een basisrecht, binnenkort ook verankerd in de Europese Grondwet naar ik aanneem. Dat vrije verkeer kan natuurlijk niet alleen beperkt blijven tot het vervoer van goederen dat, naast de wens om te komen tot één Europese arbeidsmarkt, uiteraard de grootste economische drijfveer voor dit beleid is. Evenmin kan het principe van vrij verkeer alleen gelden voor vrachtverkeer of personenvervoer per bus, trein, boot of vliegtuig. Hoewel iedereen aanvoelt dat het hier om grote afstanden gaat, pleiten wij ook voor het recht op fietsen.

Lees verder

Ingezonden brief: Schaamlap

In de Volkskrant van vrijdag 30 mei verdedigt D66-fractieleider Boris Dittrich het kabinetsvoornemen om alleen mensen die minimaal 120% van het minimumloon verdienen en 21 jaar of ouder zijn in staat te stellen een buitenlandse partner te laten overkomen.

Lees verder

Pak rotte appels in wegtransport aan

De Duitse politie onderzoekt of transportbedrijf Willi Betz illegaal werkt met chauffeurs uit landen buiten Europa. Vorig jaar liep het bedrijf Kralowetz al tegen de lamp. Illegale praktijken van dergelijke 'rotte appels' zetten loon en arbeidsomstandigheden in de hele sector onder druk. Maar het nieuwe Europese bestuursattest maakt opsporing van fraude eenvoudiger.

Lees verder

Europa moet lessen trekken uit Irak-oorlog

President Bush slaagde er in de kwestie-Irak in de EU-landen uit elkaar te spelen. Alleen een gemeenschappelijk buitenlands beleid – democratisch gecontroleerd – kan dat voorkomen, stelt Joost Lagendijk, europarlementariër voor GroenLinks. Ook de Britten moeten toegeven dat de transatlantische liefde niet van één kant kan komen.

Lees verder

Handel, hulp en harde afspraken

Handel, niet hulp, is wat de allerarmsten nodig hebben, aldus Joshua Livestro in zijn tirade tegen de andersglobalisten (Algemeen Dagblad, 5 september). Een te simpele voorstelling van zaken. Hulp is wel degelijk onontbeerlijk. En vrijhandel volgens het recept van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is nog lang geen eerlijke handel.

Lees verder

Homorechten in Europa - Het uitbreidingsproces als katalysator

Het uitbreidingsproces van de Europese Unie heeft nu al positieve gevolgen voor de rechten van homo’s en lesbo’s in de toetredende landen. De wijzigingen in het strafrecht, die in de loop van het toetredingsproces werden doorgevoerd in een aantal kandidaat-lidstaten, vormen minimumvoorwaarden voor een maatschappelijk proces dat leidt tot afname van discriminatie op basis van seksuele gerichtheid. Ook de situatie in een aantal huidige lidstaten is verbeterd.

Lees verder