Nieuws gefilterd op Europa

Uitlevering aan VS vergt rechtswaarborgen

Nu de Verenigde Staten een samenwerkingsakkoord willen sluiten met de Europese Unie inzake opsporing en uitlevering, moeten er waarborgen komen voor de rechten van verdachten. Want waar er al geen gelijkwaardigheid bestaat tussen de rechtssystemen binnen de EU, bestaat er met de VS een zee van verschil.

Lees verder

Zelfbewust Europa moet transatlantische band vernieuwen

"Met volle kracht erop af. Verwoest alles. Dingen die er wel en niet mee te maken hebben." Dat was de eerste reactie van de Amerikaanse minister van Defensie op de terroristische aanslagen van 11 september 2001. (De Volkskrant, 6 september) Gelukkig bepaalde niet de apocalyptische wraak van Rumsfeld, maar de bezonnen diplomatie van Powell, zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, de aanvankelijke reactie van Washington op de aanslagen. Powell smeedde een internationale coalitie tegen het terrorisme, alvorens Al-Qaida en haar beschermheren, de Taliban, aan te vallen. In Europa, ook bij GroenLinks, leefde in die dagen de hoop dat de regering-Bush haar tot dan toe nogal isolationistische opstelling in de wereldpolitiek had ingeruild voor actief multilateralisme.

Lees verder

Amerikaans rechtssysteem is het volle vertrouwen niet waard

Verdachten die door Nederland aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, krijgen te maken met een problematische rechtsgang en beroerde gevangenisomstandigheden. De uitleveringsregels dienen dan ook te worden aangescherpt. Een goede gelegenheid om dat te bereiken vormt het justitieel samenwerkingsverdrag waarover de Europese Unie en de VS op dit moment onderhandelen.

Lees verder

Europese scheepsafvalrichtlijn garandeert nog geen schone stranden

Scheepsafval wordt nog steeds gemakkelijker op open zee gestort dan ingeleverd aan de wal. Het eerste is snel en goedkoop, het laatste tijdrovend en duur. Een Europese richtlijn moet daarin verandering brengen. Eind dit jaar dienen de landen van de Europese Unie de richtlijn te hebben overgenomen in hun wetgeving. Maar Nederland mist de deadline en de uiteenlopende financieringssystemen roepen vragen op over de effectieve implementatie van de richtlijn.

Lees verder

De liberaal-economische utopie van Bolkestein bestaat niet

Het kapitalisme heeft wel degelijk een moraal, het is zelfs de best denkbare, stelt Frits Bolkestein (Forum, 25 januari) in reactie op globaliseringscritici. ‘Een andere wereld is mogelijk’, het motto van de anti-, anders- of ware globalisten, lijkt daarmee op zijn zachtst gezegd overbodig. Streven de honderdduizend deelnemers aan het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre niets anders na dan het zoveelste ‘romantisch verhaal van geweld, revolutie en een egalitaire utopie’?

Lees verder