Nieuws gefilterd op Europa

Transportwitboek vraagt om aanscherping

Het Witboek transport van de Europese Commissie is een stap in de goede richting. De beschrijving van problemen in de transportsector is goed. Maar wat ontbreekt, is een degelijke analyse. De Commissie gaat voorbij aan de achterliggende oorzaken van de problemen. De aanpak die zij voorstelt, is mede daarom, niet voldoende.

Lees verder

Kwaliteit havens onder druk door liberalisering

Er moet meer concurrentie komen in de Europese havens. Dat hebben de verkeersministers van de Europese Unie op 17 juni afgesproken. Zij verwachten dat liberalisering grotere efficiency oplevert en lagere prijzen. Maar kwaliteit en veiligheid komen, bij gebrek aan Europese minimumeisen, onder zware druk te staan. De GroenLinksers Theo Bouwman en Arthur van Mansvelt hebben dan ook begrip voor de acties die havenwerkers voeren, na de zomer misschien ook in Rotterdam. Er is wel om minder gestaakt.

Lees verder

EU moet alternatieve relatievormen erkennen

Mag een Nederlandse ingenieur die een paar jaar in Italië gaat werken haar geregistreerd partner (m/v) meenemen naar Rome? En kan een Nederlands homo-echtpaar zich gezamenlijk in Dublin vestigen als één van hen daar een baan vindt? Deze week bepaalt het Europees Parlement zijn standpunt over de erkenning van alternatieve relatievormen in de Europese Unie. Een testcase voor het ‘Europa van de burgers’.

Lees verder

Europees Parlement voor verslaglegging verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in. Amsterdam kreeg onlangs het hoofdkantoor van het Global Reporting Initiative, de internationale organisatie die sociale en milieuverslaglegging ontwikkelt. In Brussel stemde het Europees Parlement voor verplichte sociale en milieuverslaglegging. Het is goed dat bedrijven zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar er is meer nodig dan mooie woorden.

Lees verder

Europese marktwerking-plus: aandacht voor het publiek belang

De vervolmaking van de Europese interne markt verloopt langzamer dan gewenst. Geen opzienbarend nieuws, deze conclusie van de Europese Commissie in haar op 11 april gepubliceerde Internal Market Strategy Review (1) . Slechts zeven van de vijftien lidstaten hebben de implementatiedoelstelling van de interne-marktagenda gerealiseerd. Liberalisering van de energie- en transportsector, openbare aanbesteding alsmede de overnamerichtlijn liepen grote vertraging op, aldus de Commissie. Zij zoekt de oorzaak voor de vertraging vooral bij het Europees Parlement en de Europese Raad.

Lees verder

Mobiliteit en transport belangrijke uitdaging bij EU-uitbreiding

De toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie veroorzaakt een ware explosie in de uitwisseling van goederen en personen. Dat vraagt om een snelle verbetering van de infrastructuur ter plaatse en aansluiting op het trans-Europese netwerk. Het is de grote uitdaging voor de EU om haar nieuwe leden te helpen direct het spoor te kiezen richting een evenwichtig, efficiënt en milieuvriendelijk mobiliteitsysteem. Een infrastructuur voor vervoer over lange afstanden, maar ook in de steden, die de economie dient én rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van de mensen.

Lees verder