Nieuws gefilterd op Europa

EU moet rijen sluiten omwille van Irakezen

Het is niet de taak van de Verenigde Naties om de rotzooi op te ruimen die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Irak gemaakt hebben, stelt George Monbiot. En als we Bush niet de volle verantwoordelijkheid geven voor de gevolgen van z'n onbezonnen daden zul je nog zien dat hij de verkiezingen in 2004 wint (Volkskrant, 30 augustus). Maar mag het Iraakse volk de dupe worden van dergelijke politieke calculaties? De VN moet wel degelijk het heft in handen nemen en de Irakezen hun soevereiniteit teruggeven, voor het te laat is. De Europese Unie dient de rijen te sluiten om Bush zover te krijgen.

Lees verder

Marktdenken schiet door op het spoor

Voorstanders van marktwerking willen al het treinverkeer in de Europese Unie liberaliseren. Eind oktober sprak een meerderheid van het Europees Parlement zich hiervoor uit. Die ondoordachte stellingname kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse spoor, dat net weer een beetje is bijgekomen van het mislukte liberaliseringsavontuur. Ook het kabinet-Balkenende, zo blijkt uit zijn bezuinigingsplannen voor het busvervoer, weigert lessen te trekken uit het falen van de markt.

Lees verder

Langere werkweek is niet gezond

Verplichte rustpauzes afschaffen, langer werken, overwerk niet meer uitbetalen. Zowel in Den Haag als in Brussel ligt de wetgeving over arbeidstijden onder vuur. Maar het terugdraaien van deze regels zal leiden tot meer stress, meer ongelukken en meer arbeidsongeschikten.

Lees verder

Europees gehandicaptenjaar: geen woorden maar daden

2003 is het Europees jaar van mensen met een handicap. Halverwege het jaar hebben gehandicapten in Nederland maar weinig reden tot vreugde. Zij worden onevenredig zwaar getroffen door de bezuinigingen van het kabinet-Balkenende op WAO, bijstand, ziekenfonds en thuiszorg. Als de kabinetsplannen doorgaan zijn chronisch zieken en gehandicapten vanaf komend jaar duizenden euro’s meer kwijt aan kosten die het gevolg zijn van hun handicap of aandoening.

Lees verder

Nieuwe Europeanen moeten legaal aan de slag kunnen

Op 1 mei van dit jaar krijgt de Europese Unie er tien leden bij. Veel Nederlandse politici hebben op de valreep koude voeten gekregen bij het idee dat de nieuwe Europeanen straks zomaar mogen gaan werken in Nederland. CDA, LPF en een deel van de VVD zijn bevreesd voor een massale instroom van Polen en ander Oost-Europees werkvolk. Binnenkort wordt duidelijk of het kabinet hun pleidooi volgt om het vrij werknemersverkeer uit te stellen. Dat zou een schijnoplossing zijn: zo wordt sociale dumping niet tegengegaan, maar uitgelokt.

Lees verder

Groen licht voor groen aanbesteden

Gemeentes, provincies en nationale overheden mogen bij Europese aanbestedingen rekening houden met milieu- en sociale criteria. Een overwinning van het Europees Parlement op Eurocommissaris Bolkestein die alleen de laagste.prijs relevant vindt. De Europese Groene fractie had echter op beter resultaat gehoopt. De praktijk moet uitwijzen hoe veel ruimte de regels bieden.

Lees verder