Nieuws gefilterd op Europa

Kyoto is stap naar beter klimaat

Het Kyoto Protocol luidt het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen in. Als Rusland het Protocol ratificeert, kunnen ook de Verenigde Staten uiteindelijk niet achterblijven. In een nieuw protocol, Kyoto Plus, kan dan een substantiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen worden afgesproken.

Lees verder

Regering kan progressieve steun voor EU-Grondwet verspelen

In de onderhandelingen over de Europese Grondwet doet de Nederlandse regering, op instigatie van minister Zalm, voorstellen die de Europese Unie nog minder democratisch maken dan zij nu is. Cruciale besluiten over de besteding van Europees geld dreigen naar de achterkamertjes te verhuizen. Daarmee stelt het kabinet-Balkenende de steun van progressieve partijen voor de Europese Grondwet in de waagschaal.

Lees verder

Europese software-octrooien bedreigen innovatie

Kennis en innovatie staan hoog op de politieke agenda. Toch dreigt de Europese Unie één van de meest innovatieve sectoren op slot te gooien met nieuwe regelgeving. Het Europees Parlement kan de octrooiering van software nog voorkomen.

Lees verder

Nederlands asielbeleid slecht voorbeeld voor Europa

Een gezamenlijk Europees asielbeleid wil iedereen. Het zou moeten garanderen dat mensen die naar Europa komen en bescherming nodig hebben, die bescherming ook krijgen. En dat de EU-landen de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen samen gaan dragen. Vinden wij. De meeste Europese regeringen zien dat anders.

Lees verder

Donner levert veel te gemakkelijk uit

Kathalijne Buitenweg en Marijke Vos
Dit kabinet wijst burgers graag op hun eigen verantwoordelijkheid. In de nieuwe Overleveringswet, waarover de Tweede Kamer donderdag debatteert, drijft minister Donner dat principe wel heel ver door. Uitlevering aan Frankrijk voor de verkoop van een paar gram hasj, of aan Ierland voor het plegen van abortus? Als vliegtuigspotter maandenlang in voorarrest in een smerige Griekse cel? Los het zelf maar op!

Lees verder

Betaald voetbal moet eigen broek ophouden

Snelle jongens kaapten in de jaren negentig het betaald voetbal in Nederland. Met de belofte van sportieve glorie voor de club werkten zij de leden de deur uit. De vereniging veranderde in een onderneming die zaken deed op de markt van spelers, sponsors en merchandising. Voetbal ontwikkelde zich tot een commerciële sector van formaat. Een sector die onderhevig is aan de schommelingen van de economie en de grilligheid van sportprestaties.

Lees verder