Nieuws gefilterd op Europa

Turkije moet een faire kans krijgen

Voorlopig mogen de Turken niet plaatsnemen aan de onderhandelingstafel in Brussel. Op de Top van Kopenhagen afgelopen december heeft de Europese Unie besloten dat het land nog niet rijp is om toetredingsonderhandelingen te beginnen. De Europese regeringsleiders hebben in Kopenhagen echter ook benadrukt dat zij de deur voor Turkije open willen houden.

Lees verder

Europees anti-armoedebeleid nog in kinderschoenen

Het Europese beleid tegen armoede staat nog in de kinderschoenen. Voor de bindende regels waarmee het Europa van markt en munt tot stand is gebracht, schrikken veel regeringen – ook linkse - terug wanneer het sociale Europa in het geding is. De zachte dwang van de open coördinatie, daar moet het Europese anti-armoedebeleid zich mee behelpen.

Lees verder

Lijstverbinding PvdA en GroenLinks is logisch

Flip Vuijsje noemt de lijstverbinding tussen PvdA en GroenLinks bij de komende Europese verkiezingen ‘te gek voor woorden’ (Volkskrant, 19 december 2003). Volgens Joost Lagendijk en Jan Marinus Wiersma ligt deze samenwerking wél voor de hand, omdat de Europese standpunten van beide partijen veel raakvlakken vertonen. Voorkomen moet worden dat stemmen van linkse kiezers verloren gaan.

Lees verder

Legaliseren softdrugs past in Europese trend

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil softdrugs legaliseren. Het CDA is tegen, omdat Nederland zich daarmee internationaal zou isoleren. “Wij moeten ons drugsbeleid afstemmen op de omringende landen”, zegt CDA-kamerlid Van Haersma Buma in deze krant (22 april). Dat is opzienbarend, als dit betekent dat het CDA geen inhoudelijke bezwaren heeft tegen het legaliseren van softdrugs. Maar het gaat voorbij aan het feit dat de meeste EU-landen in wetgeving of praktijk het gebruik van cannabis allang door de vingers zien.

Lees verder

Europeanen lusten gen-voedsel uit VS niet

Ruim de helft van de Europese consumenten heeft geen vertrouwen in genetisch gemodificeerd voedsel. Nog meer Europeanen willen zelf kunnen bepalen of ze levensmiddelen kopen waarin genetisch gemodificeerde materialen zijn verwerkt. De Europese Unie stelt daarom binnenkort de etikettering van gen-voedsel verplicht. Uit ergernis daarover dreigt de Amerikaanse regering met een handelsoorlog. Die oorlog zal ze verliezen.

Lees verder

Werk maken van Europees gehandicaptenbeleid

2003 is uitgeroepen tot het ‘Europees jaar van mensen met een handicap’. Eind dit jaar dient een Europese richtlijn, die gelijke behandeling van gehandicapten op de werkplek moet garanderen, geïmplementeerd te zijn. Een lichtpuntje voor (sommige) gehandicapten in Nederland, die door de voorgenomen bezuinigingen zwaar getroffen worden. Maar de Europese Unie kan en moet nog meer doen om de drempels voor volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten te slechten.

Lees verder