Nieuws gefilterd op Europa

Europa moet lessen trekken uit Irak-oorlog

President Bush slaagde er in de kwestie-Irak in de EU-landen uit elkaar te spelen. Alleen een gemeenschappelijk buitenlands beleid – democratisch gecontroleerd – kan dat voorkomen, stelt Joost Lagendijk, europarlementariër voor GroenLinks. Ook de Britten moeten toegeven dat de transatlantische liefde niet van één kant kan komen.

Lees verder

Handel, hulp en harde afspraken

Handel, niet hulp, is wat de allerarmsten nodig hebben, aldus Joshua Livestro in zijn tirade tegen de andersglobalisten (Algemeen Dagblad, 5 september). Een te simpele voorstelling van zaken. Hulp is wel degelijk onontbeerlijk. En vrijhandel volgens het recept van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is nog lang geen eerlijke handel.

Lees verder

Homorechten in Europa - Het uitbreidingsproces als katalysator

Het uitbreidingsproces van de Europese Unie heeft nu al positieve gevolgen voor de rechten van homo’s en lesbo’s in de toetredende landen. De wijzigingen in het strafrecht, die in de loop van het toetredingsproces werden doorgevoerd in een aantal kandidaat-lidstaten, vormen minimumvoorwaarden voor een maatschappelijk proces dat leidt tot afname van discriminatie op basis van seksuele gerichtheid. Ook de situatie in een aantal huidige lidstaten is verbeterd.

Lees verder

Europese havenliberalisering geblokkeerd

Medio november 2003 is de zogenaamde havenrichtlijn in het Europese Parlement ten grave gedragen. Dat gebeurde met een nipte meerderheid. De grote meerderheid van de havenwerkers was tegen dit voorstel. De massale staking en demonstratie in Rotterdam eind september, met 7000 havenwerkers uit heel Europa, was daar een uiting van.

Lees verder

Turkije moet een faire kans krijgen

Voorlopig mogen de Turken niet plaatsnemen aan de onderhandelingstafel in Brussel. Op de Top van Kopenhagen afgelopen december heeft de Europese Unie besloten dat het land nog niet rijp is om toetredingsonderhandelingen te beginnen. De Europese regeringsleiders hebben in Kopenhagen echter ook benadrukt dat zij de deur voor Turkije open willen houden.

Lees verder

Europees anti-armoedebeleid nog in kinderschoenen

Het Europese beleid tegen armoede staat nog in de kinderschoenen. Voor de bindende regels waarmee het Europa van markt en munt tot stand is gebracht, schrikken veel regeringen – ook linkse - terug wanneer het sociale Europa in het geding is. De zachte dwang van de open coördinatie, daar moet het Europese anti-armoedebeleid zich mee behelpen.

Lees verder