Nieuws gefilterd op Europa

Legaliseren softdrugs past in Europese trend

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil softdrugs legaliseren. Het CDA is tegen, omdat Nederland zich daarmee internationaal zou isoleren. “Wij moeten ons drugsbeleid afstemmen op de omringende landen”, zegt CDA-kamerlid Van Haersma Buma in deze krant (22 april). Dat is opzienbarend, als dit betekent dat het CDA geen inhoudelijke bezwaren heeft tegen het legaliseren van softdrugs. Maar het gaat voorbij aan het feit dat de meeste EU-landen in wetgeving of praktijk het gebruik van cannabis allang door de vingers zien.

Lees verder

Europeanen lusten gen-voedsel uit VS niet

Ruim de helft van de Europese consumenten heeft geen vertrouwen in genetisch gemodificeerd voedsel. Nog meer Europeanen willen zelf kunnen bepalen of ze levensmiddelen kopen waarin genetisch gemodificeerde materialen zijn verwerkt. De Europese Unie stelt daarom binnenkort de etikettering van gen-voedsel verplicht. Uit ergernis daarover dreigt de Amerikaanse regering met een handelsoorlog. Die oorlog zal ze verliezen.

Lees verder

Werk maken van Europees gehandicaptenbeleid

2003 is uitgeroepen tot het ‘Europees jaar van mensen met een handicap’. Eind dit jaar dient een Europese richtlijn, die gelijke behandeling van gehandicapten op de werkplek moet garanderen, geïmplementeerd te zijn. Een lichtpuntje voor (sommige) gehandicapten in Nederland, die door de voorgenomen bezuinigingen zwaar getroffen worden. Maar de Europese Unie kan en moet nog meer doen om de drempels voor volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten te slechten.

Lees verder

Europese Unie moet misdaadbestrijding normeren

De Europese samenwerking op het gebied van strafrecht zet de rechten van burgers onder druk. De Europese Conventie, die de laatste hand legt aan het ontwerp van een Europese Grondwet, heeft dat impliciet erkend, door expliciet in de toekomstige Grondwet op te nemen dat de EU bevoegd is om minimumvoorschriften op te stellen voor de rechten van verdachten. Nederland stemt hiermee in, maar tegelijk verzet minister Donner van Justitie zich tegen voorstellen van de Europese Commissie om al op korte termijn dergelijke voorschriften vast te leggen. Een weinig consequente opstelling, op basis van een verkeerde argumentatie.

Lees verder

Europa moet steun aan voetbalclubs indammen

Veel Nederlandse voetbalclubs verkeren in financiële nood en kloppen bij gemeenten aan voor steun. Gemeentebestuurders zwichten onder druk van fans. Maar overheidssteun aan profclubs leidt tot oneerlijke concurrentie. De Europese Commissie is opgericht om van de markt een eerlijk speelveld te maken. Ook voor voetbalclubs. Brussel mag daarom niet langer talmen met het afkondigen van regels die paal en perk stellen aan voetbalsubsidies. Ook Den Haag moet actie ondernemen om te voorkomen dat de gemeentekas wordt geplunderd.

Lees verder

Betalen wachtdienst is prijs voor veiligheid

Aanwezigheidsdiensten tellen mee als werktijd, zo bevestigde het Europees Hof van Justitie op 9 september. De reacties op deze uitspraak gingen voornamelijk in op de financiële gevolgen van het doorbetalen van slaapdiensten. Maar de Europese arbeidstijdenrichtlijn, waarop het Hof zijn uitspraak baseerde, draait niet om geld. Het doel van de richtlijn is allereerst de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. En veiligheid krijgen we niet op een koopje.

Lees verder