Nieuws gefilterd op Europa

Betalen wachtdienst is prijs voor veiligheid

Aanwezigheidsdiensten tellen mee als werktijd, zo bevestigde het Europees Hof van Justitie op 9 september. De reacties op deze uitspraak gingen voornamelijk in op de financiële gevolgen van het doorbetalen van slaapdiensten. Maar de Europese arbeidstijdenrichtlijn, waarop het Hof zijn uitspraak baseerde, draait niet om geld. Het doel van de richtlijn is allereerst de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. En veiligheid krijgen we niet op een koopje.

Lees verder

Europa is moe van Bolkesteins liberaliseringdrift

De blinde liberaliseringsdrift van Bolkestein heeft de legitimiteit van de Europese Unie geen goed gedaan. Van de euroscepsis die zij zelf heeft gezaaid, maakt de VVD nu handig gebruik met haar ‘geld terug’-campagne. De uitdagingen van de politieke unie laat de VVD links liggen.

Lees verder

Software-octrooien bedreigen MKB

Eind september stemt het Europees Parlement over een voorstel om octrooien op software toe te staan. Aanname van dat wetsvoorstel heeft grote nadelige gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kleine, innovatieve softwarebedrijven voelen zich terecht bedreigd, de sector is in rep en roer. GroenLinks is tegen octrooien op software. Het leidt tot meer macht voor monopolisten en patentjuristen.

Lees verder

Erken alternatieve relatievormen

Als je tijdelijk in een ander EU-land gaat werken, mag je je familie meenemen. Of je nu ongehuwd samenwoont, een geregistreerd partnerschip hebt of in de homo- of hetero-echt verbonden bent. Dat vindt het Europees Parlement. De Europese ministers van Economische Zaken hebben gisteren echter een heel wat minder progressief standpunt ingenomen. Uiteindelijk zullen de Europese ministers en volksvertegenwoordigers er toch samen uit moeten komen.

Lees verder

Kyoto is stap naar beter klimaat

Het Kyoto Protocol luidt het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen in. Als Rusland het Protocol ratificeert, kunnen ook de Verenigde Staten uiteindelijk niet achterblijven. In een nieuw protocol, Kyoto Plus, kan dan een substantiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen worden afgesproken.

Lees verder

Regering kan progressieve steun voor EU-Grondwet verspelen

In de onderhandelingen over de Europese Grondwet doet de Nederlandse regering, op instigatie van minister Zalm, voorstellen die de Europese Unie nog minder democratisch maken dan zij nu is. Cruciale besluiten over de besteding van Europees geld dreigen naar de achterkamertjes te verhuizen. Daarmee stelt het kabinet-Balkenende de steun van progressieve partijen voor de Europese Grondwet in de waagschaal.

Lees verder