Nieuws gefilterd op Europa

Software-octrooien bedreigen MKB

Eind september stemt het Europees Parlement over een voorstel om octrooien op software toe te staan. Aanname van dat wetsvoorstel heeft grote nadelige gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kleine, innovatieve softwarebedrijven voelen zich terecht bedreigd, de sector is in rep en roer. GroenLinks is tegen octrooien op software. Het leidt tot meer macht voor monopolisten en patentjuristen.

Lees verder

Erken alternatieve relatievormen

Als je tijdelijk in een ander EU-land gaat werken, mag je je familie meenemen. Of je nu ongehuwd samenwoont, een geregistreerd partnerschip hebt of in de homo- of hetero-echt verbonden bent. Dat vindt het Europees Parlement. De Europese ministers van Economische Zaken hebben gisteren echter een heel wat minder progressief standpunt ingenomen. Uiteindelijk zullen de Europese ministers en volksvertegenwoordigers er toch samen uit moeten komen.

Lees verder

Kyoto is stap naar beter klimaat

Het Kyoto Protocol luidt het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen in. Als Rusland het Protocol ratificeert, kunnen ook de Verenigde Staten uiteindelijk niet achterblijven. In een nieuw protocol, Kyoto Plus, kan dan een substantiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen worden afgesproken.

Lees verder

Regering kan progressieve steun voor EU-Grondwet verspelen

In de onderhandelingen over de Europese Grondwet doet de Nederlandse regering, op instigatie van minister Zalm, voorstellen die de Europese Unie nog minder democratisch maken dan zij nu is. Cruciale besluiten over de besteding van Europees geld dreigen naar de achterkamertjes te verhuizen. Daarmee stelt het kabinet-Balkenende de steun van progressieve partijen voor de Europese Grondwet in de waagschaal.

Lees verder

Europese software-octrooien bedreigen innovatie

Kennis en innovatie staan hoog op de politieke agenda. Toch dreigt de Europese Unie één van de meest innovatieve sectoren op slot te gooien met nieuwe regelgeving. Het Europees Parlement kan de octrooiering van software nog voorkomen.

Lees verder

Nederlands asielbeleid slecht voorbeeld voor Europa

Een gezamenlijk Europees asielbeleid wil iedereen. Het zou moeten garanderen dat mensen die naar Europa komen en bescherming nodig hebben, die bescherming ook krijgen. En dat de EU-landen de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen samen gaan dragen. Vinden wij. De meeste Europese regeringen zien dat anders.

Lees verder