Europese Commissie zet goede stap naar heffing op financiële transacties

José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, kondigde woensdag een voorstel voor een belasting op financiële transacties aan. Deze heffing moet jaarlijks 55 miljard euro gaan opleveren. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout complimenteert de Europese Commissie met deze stap: “Met deze financiële transactietaks zien de belastingbetalers eindelijk eens iets terug van de overheidssteun die de banken hebben ontvangen.”

De financiële transactietaks remt speculatieve transacties af en draagt daarmee bij aan stabielere financiële markten. Bovendien wordt een begin gemaakt met de compensatie van de biljoenen euro's schade die de kredietcrisis heeft aangericht. Met de voorgestelde heffing van 0,1% op het verhandelen van aandelen en obligaties en 0,01% op derivaten zien belastingbetalers eindelijk iets terug van de publieke steun aan de financiële sector die de overheidsschulden heeft opgedreven, aldus Eickhout.

Slimme aanpak van de crisis

Een slimme aanpak van de huidige economische crisis combineert bezuinigen en hervormen met het genereren van inkomsten om te kunnen investeren in duurzame groei. Een belasting op financiële transacties verschaft de Europese Unie en de lidstaten meer middelen voor investeringen en het nakomen van hun internationale verplichtingen tegenover ontwikkelingslanden. “Ik heb dan ook geen enkel begrip voor regeringen zoals de Nederlandse die het toch nog wagen om zich hiertegen te verzetten”, zegt Eickhout. “Je kunt geen eindeloze bezuinigingen van mensen vragen en vervolgens de veroorzakers van de crisis de hand boven het hoofd houden.”

In het voorstel van de Europese Commissie worden financiële transacties niet alleen belast als ze in de Europese Unie plaatsvinden, maar ook als er Europese partijen bij betrokken zijn. Op die manier kan de belasting niet eenvoudig ontweken worden door buiten de Europese Unie te handelen.