Nieuws gefilterd op Gehandicapten

Homoseksualiteit en handicap in Artikel 1 Grondwet

D66, PvdA en GroenLinks willen  de Grondwet wijzigen door de discriminatiegronden in Artikel 1 uit te breiden. Aan de tekst ‘discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ worden de gronden ‘handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid’ toegevoegd. De drie partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel snel behandeld kan worden in de Kamer, zeker nu het CDA voor een grondwettelijk verbod van LHBTI-discriminatie is.

Lees verder

VN-gehandicaptenverdrag moet voor alle wetgeving gelden

GroenLinks is tevreden met het voorstel (AMVB) dat Van Rijn gisteren deed over de wijze waarop het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt ingevoerd. Nederland heeft zich door het tekenen van dit verdrag ertoe verplicht om de samenleving voor deze mensen toegankelijk te maken. Dit moet ook altijd worden meegenomen bij het maken van nieuwe wetten. Dit zal Linda Voortman voorstellen in het debat vandaag in de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg.

Lees verder

Toegankelijkheid voortaan de norm voor mensen met een beperking

Vandaag heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met twee wetswijzigingen die GroenLinks met de PvdA en de ChristenUnie indiende om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Door deze voorstellen wordt toegankelijkheid van voorzieningen en diensten de standaard in plaats van dat mensen daar steeds een verzoek voor moeten doen.

Lees verder