Nieuws gefilterd op Goede zorg

Wat vindt GroenLinks van de vrije artsenkeuze?

Het kabinet was dagen in crisisoverleg nadat de Eerste Kamer niet akkoord ging met het inperken van die keuzevrijheid. Het wetsvoorstel van minister Schippers waarin de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft werd door de eerste kamer verworpen. Ook GroenLinks stemde, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, tegen deze wet, omdat wij keuzevrijheid van patiënten belangrijk vinden en en geen tweedeling in de zorg willen.

Lees verder

Hervormingen zorg hebben negatief effect op vrouwenemancipatie

Goede zorg gaat om mensen

De hervorming van de zorg heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vandaag in een Kamerdebat over decentralisatie van de zorg. Door de grote bezuinigingen zal er flink meer mantelzorg verleend moeten worden. Die extra taken zullen met name neerkomen bij vrouwen, verwacht Ellemeet.

Lees verder

GroenLinks stemt tegen bezuinigingen zorg en participatie

Goede zorg gaat om mensen

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks zal vandaag voor het eerst in de geschiedenis van onze partij tegen de begroting van het gemeentefonds stemmen. Vanaf 1 januari worden de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Deze decentralisaties gaan echter gepaard met grote bezuinigingen op zorg en participatie. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet noemt dat "onverantwoord."

 

Lees verder

GroenLinks wil professionele ondersteuning mantelzorgers

GroenLinks wil dat het mogelijk wordt voor verzekeraars om professionele ondersteuning van mantelzorgers te financieren. Dat was één van de voorstellen van Corinne Ellemeet tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Goede initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen lopen nu vast in het systeem.

Lees verder