Grutto
Grutto

Grashoff: ‘Kabinet laat natuur in de steek’

Deze week presenteerde de regering de begroting voor aankomend jaar. Daaruit blijkt dat er vrijwel geen groene ambities zijn. Voor natuur is er geen extra geld, ondanks de noodzaak om de natuur in Nederland te versterken en ondanks de zorgwekkende toestand van onze weidevogels. Vandaag kwam ook de reactie van Staatssecretaris van Dam op het weidevogelplan van GroenLinks. Daaruit blijkt dat Van Dam geen nationaal plan voor weidevogels wil en geen extra geld wil vrijmaken.

Rik Grashoff: 'Natuur heeft voor dit kabinet totaal geen prioriteit. Geen extra geld voor natuur en mijn plan om weidevogels beter te beschermen wil Van Dam niet uitvoeren. Zelf komt hij nog steeds niet met zijn eigen plan, terwijl de Kamer daar al meer dan een jaar geleden om heeft gevraagd in een motie van mij samen met de PvdA. Van Dam talmt en levert niet. Intussen is er weer een jaar verloren voor de weidevogels.'

In de tegenbegroting voor dit jaar wil GroenLinks flink extra investeren in natuur. Daarnaast heeft Rik Grashoff afgelopen zomer een initiatiefnota ingediend om de teruggang van de weidevogels te stoppen. Deze is hier te lezen.

Rik Grashoff: 'Het gaat heel slecht met de weidevogels in Nederland. Als we niks doen dan dreigen we vogels zoals de grutto en de veldleeuwerik te gaan verliezen. Het is vijf voor 12.'