Grashoff: “Wetsvoorstel melkveehouderij op de schop”

Het wetsvoorstel voor de melkveehouderij moet snel op de schop. Dat vindt Rik Grashoff. De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel over de melkveehouderij, dat fosfaatrechten introduceert, niet goedgekeurd. Volgens Brussel is er met het nieuwe fosfaatrechtenstelsel sprake van staatssteun, omdat boeren gratis rechten met financiële waarde krijgen, die ze aan elkaar mogen verkopen.

Rik Grashoff: "De staatssecretaris en het ministerie blijven op dit dossier maar klungelen. Dat heeft enorme gevolgen  voor de boeren én ons milieu. Wij zijn van meet af aan zeer kritisch geweest over de verhandelbaarheid van de fosfaatrechten. Het oordeel van de Europese Commissie komt voor ons niet als een totale verrassing. We roepen de staatssecretaris op om het wetsvoorstel snel aan te passen zodat de fosfaatrechten niet vrij verhandelbaar worden. Het probleem met de Europese Commissie is dan opgelost."

De nood voor nieuwe wetgeving is hoog. De melkveehouderij is na het afschaffen van de melkquota door het fosfaatplafond geschoten. Hierdoor zitten we met te veel melkkoeien en mest, wat enorme problemen geeft voor ons milieu en dierenwelzijn niet ten goede komt.

Grashoff: “Een jaar uitstel is de slechtst denkbare variant. Niet alleen slecht voor ons milieu, maar ook slecht voor de boeren die nog langer in onzekerheid blijven. Het wetsvoorstel heeft al te lang op zich laten wachten. Met nog een jaar uitstel is de kans erg groot dat Nederland de derogatie verliest. De problemen voor de melkveesector zijn dan niet te overzien. Er is grote haast geboden met de aanpassing van het wetsvoorstel. Ik wil binnen een aantal weken een gewijzigd voorstel op tafel.”