GroenLinks houdt enquête leefwensen verstandelijk gehandicapten

Verstandelijk gehandicapten moeten zelf kunnen kiezen waar en met wie ze wonen. Met deze enquête wil GroenLinks achterhalen in hoeverre instellingen rekening houden met die wensen.

Om er achter te komen wat verstandelijk gehandicapten willen, moeten instellingen leefwensenonderzoeken uitvoeren (ook wel woonwensenonderzoeken genoemd). GroenLinks hoort regelmatig dat die onderzoeken niet goed werken. Daarom heeft zij de volgende korte enquête opgesteld voor verstandelijk gehandicapten die in instellingen wonen, hun naasten of mensen die in instellingen werken:

. Voert uw instelling een leefwensenonderzoek uit? Ja/nee

. Worden de resultaten daarvan bekend gemaakt?  Ja/nee

. Zo ja, trekt de instelling zich ook iets aan van de resultaten?  Ja/nee

. Wat is de naam van de instelling?

. Eventuele toelichting