GroenLinks: maak gegevens over patiënttevredenheid openbaar en stel onderzoek in naar kwaliteitsverschillen

Er is grote ophef over de zwarte lijst met slecht presterende verpleeghuizen die gisteren bekend gemaakt werd. Dat deze verpleeghuizen zo slecht presteren komt door de bezuinigingen van het kabinet, maar ook door de bestuurscultuur bij sommige instellingen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de zwarte lijst. Gelukkig worden dankzij twee aangenomen moties van GroenLinks de gegevens over patiënttevredenheid ook openbaar gemaakt en zal een onderzoek worden ingesteld naar mogelijke verklaringen voor het kwaliteitsverschil tussen de verpleeghuizen. We roepen de staatssecretaris op de komende tijd vol in te zetten op een cultuuromslag binnen de zorg. 

Tweede Kamerlid Linda Voortman: "Ik maak me grote zorgen over de kwaliteit van de verpleeghuizen. Het verbaast me enorm hoeveel bestuurders van de slecht presterende instellingen juist ook op de lijst van meest verdienende zorgbestuurders voorkomen. De kwaliteit van een verpleegtehuis schiet te kort, maar de bestuurder ontvangt nog steeds twee à drie ton per jaar. Verandering en meer openheid zijn hard nodig. Het is goed dat mensen nu meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg en dat onderzocht wordt hoe de verschillen hebben kunnen ontstaan. Zo komt de regie weer bij de mensen te liggen en kan eenieder goed geïnformeerd kiezen voor de instelling waarvan of de manier waarop zij zorg ontvangen. Het gaat om mensen, niet om cijfers."