GroenLinks regelt échte keuzevrijheid op de stroommarkt

GroenLinks heeft vandaag een klinkend resultaat bereikt op het gebied van stroometikettering. Consumenten kunnen hierdoor niet alleen op basis van prijs maar ook op basis van milieu-effecten een keuze maken op de stroommarkt.

De regering heeft twee amendementen van GroenLinks letterlijk overgenomen, twee andere amendementen van GroenLinks zijn met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Bij een potje pindakaas in de supermarkt vinden we het heel gewoon dat we op het etiket zien hoe het product is samen gesteld en hoe gezond of ongezond het is. Bij stroom hadden consumenten daar tot nu toe geen enkel inzicht in. Daardoor kon je ook niet kiezen voor een milieuvriendelijk product. De label ‘groene stroom’ is zeer algemeen en het is niet duidelijk wat daar achter schuil gaat. Dat gaat nu veranderen.

De amendementen van GroenLinks zorgen er concreet voor dat:

·        stroomleveranciers minstens één keer per jaar hun klanten een keuze bieden uit verschillende stroomsoorten. Nu is die keuze er alleen voor groene stroom. Straks kun je als consument ook kiezen voor stroom uit een warmtekrachtcentrale, gascentrale, kerncentrale etc.

·        consumenten minstens één keer per jaar, uiterlijk 3 maanden na de daadwerkelijke levering, een overzicht krijgen van hun leverancier. Daarin staat milieu-informatie over diens gehele verkoopportefeuille in het voorgaande jaar.

·        milieu-informatie niet alleen is te vinden op de website van de leverancier, maar óók op de stroomafrekening die de consument krijgt thuisgestuurd.

Dit zijn belangrijke verbeteringen ten opzichte van het wetsvoorstel van de regering. Daarin zouden consumenten géén keuze vooraf krijgen. Het totaaloverzicht van de leverancier zou pas een jaar na de daadwerkelijke levering verstuurd hoeven te worden. En de milieu-informatie zou alleen op de website van de leverancier staan. De regering voldeed daarmee slechts aan de minimale Europese eisen van stroometikettering. Met het overnemen van de GroenLinks-amendementen gaat de regering nu verder dan Europa. En dat op punten die belangrijk zijn voor consumenten en het milieu. GroenLinks juicht dit toe.

Voor kamerlid Marijke Vos is dit de kroon op haar jarenlange inspanningen voor stroometikettering. In december 2000 werd een GroenLinks-motie aangenomen voor een verplicht stroometiket. Een jaar later diende Marijke Vos een initiatiefwet voor stroometikettering in, omdat de regering weigerde de motie uit te voeren. Deze initiatiefwet werd steeds ‘geparkeerd’ in afwachting van Europese besluitvorming. Dankzij de aanname van onze amendementen, is de initiatiefwet niet meer nodig. De belangrijkste elementen daaruit zijn nu gerealiseerd.

Kees Vendrik

Marijke Vos