GroenLinks steunt Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS

GroenLinks steunt de voorgenomen Nederlandse deelname aan de internationale strijd tegen ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en moet daarom al het mogelijke doen om de opmars van ISIS en de ongekende wreedheid waarmee deze gepaard gaat, te stoppen.

Daarbij valt aan de inzet van militaire middelen helaas niet te ontkomen. Het is goed dat het kabinet zich daarbij tot Irak beperkt. Voor militaire actie in Syrië ontbreekt vooralsnog het volkenrechtelijk mandaat.

Militaire actie kan alleen succesvol zijn als die is ingebed in een langetermijnprogramma van niet-militaire maatregelen, niet alleen in Irak, maar ook in Syrië en in andere landen in de regio. De artikel-100-brief van het kabinet schetst van dat programma een aantal contouren, maar is nog weinig specifiek. Voor GroenLinks is het van groot belang dat snel duidelijk wordt hoe ons land, samen met anderen, het voornemen om de steun aan gematigde krachten in Irak en Syrië te intensiveren, in de praktijk gaat brengen.