In de Eerste Kamer is in de week voor kerst een motie aangenomen, mede ingediend door GroenLinks, waarin verzocht wordt aan het Rijksvastgoedbedrijf om de verkoop van de grond waar het datacenter gebouwd moet worden op te schorten. GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kroger heeft een debat aangevraagd met de nieuwe minister van EZK om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om de komst van dit hyperscale datacenter tegen te houden.

Datacenters gebruiken zeer veel energie. De verwachting is dat ze in 2030 net zoveel elektriciteit gebruiken als 5,5 miljoen huishoudens. Daarom is het belangrijk om landelijk regie te voeren over de vraag of er datacenters bijkomen, zo ja waar en op welke schaal. Een datacenter verbruikt ongeveer evenveel energie als een kleine gemeente. Op dit moment wordt er vol ingezet op de opwekking van groene energie. We moeten er voor zorgen dat deze nieuw opgewekte groene energie naar de burgers van Nederland gaat, en niet naar een multinationals.

Nederland is een klein en vol land. We hebben de meest intensieve veehouderij van Europa, een van de grootste vliegvelden en veel zware industrie, wat een grote last legt op de gezondheid van omwonenden, de natuur en het klimaat. Een nieuwe energie-intensieve industrie aantrekken zonder dat er een plan ligt hoe we onze economie klimaatneutraal krijgen is onverstandig.

GroenLinks Zeewolde

De nieuwe partij Actief Zeewolde heeft in de gemeenteraad voor het datacenter gestemd. Voorheen betrof dit een gezamenlijke GroenLinks/PvdA afdeling. Mede door dit besluit heeft de GroenLinks delegatie ter plaatse zich per direct teruggetrokken uit de fractie en gaat zelfstandig verder.

Bekijk hier ook de reactie van GroenLinks Almere-Zeewolde.