GroenLinks wil Europees onderzoek naar persvrijheid in Italië

De Europese Commissie moet onderzoek gaan doen naar de persvrijheid in Italië. Dat was de inzet van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini donderdag in het debat in het Europees Parlement. Ze riep Eurocommissaris Viviane Reding van Media op om met een richtlijn te komen die te sterke mediaconcentratie - zoals in Italië - moet aanpakken. Verschillende regionale dagbladen plaatsen vandaag haar opinieartikel EU moet persvrijheid in Italië redden (o.a. Eindhovens Dagblad). Ook Trouw stelde Sargentini een paar vragen over de situatie in Italië.

Waarom bemoeit het Europees Parlement zich met de persvrijheid in Italië?

"Ten eerste omdat we er gewoon wat over te zeggen hebben. Er wordt vaak gesproken over de Europese normen en waarden, en daar valt de persvrijheid ook onder. Dat is een basisvoorwaarde voor democratie."

Lees het hele artikel op de website van Trouw.

Het opinieartikel EU moet persvrijheid in Italië redden is in zijn geheel online te lezen, onder andere bij het Eindhovens Dagblad.

"De EU staat niet machteloos tegenover leden die zich misdragen. De Raad van Ministers kan Berlusconi een waarschuwing geven wegens schending van de mensenrechten. Uiteindelijk kan Italië zelfs het stemrecht in deze raad ontnomen worden. En verder kan de Europese Commissie een wet tegen mediaconcentratie voorstellen, die Berlusconi dwingt zijn imperium te ontvlechten."