Nieuws gefilterd op klimaat

Ondertekening Klimaatwet verbreed

Naast Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) hebben ook Emile Roemer (SP), Stientje van Veldhoven (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) de Klimaatwet ondertekend. De Klimaatwet wordt deze week voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld.

Lees verder

Groene Gemeenten Deals om klimaatgeblunder kabinet te stoppen

Uit de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) blijkt dat het kabinet de klimaat- en energiedoelen voor 2020 niet bereikt. Planbureaus hadden eerder al berekend dat minister Kamp de doelen van het Energieakkoord met het huidige beleid niet ging halen. GroenLinks eist dat het kabinet toegeeft dat er nu meer maatregelen nodig zijn en dat in de begroting voor 2016 vastlegt. Ook wil GroenLinks dat het kabinet  ‘Groene Gemeenten Deals’ sluit met alle gemeenten om hen meer mogelijkheden te geven om met eigen, innovatieve oplossingen klimaatverandering tegen te gaan.

Lees verder

GroenLinks wil onafhankelijk toezichthouder klimaatvonnis

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die erop toeziet dat de staat, de verliezende partij,  de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak uitvoert. De rechter oordeelde in de klimaat zaak, die door Urgenda is aangespannen, dat de staat verplicht is ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen sneller wordt teruggedrongen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks over de klimaatzaak.

Lees verder

Pagina's