Nieuws gefilterd op klimaatverandering

Woensdag 30 november: Klimaatupdate Durban

Bedrijven nemen zelf al stappen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en roepen de Europese Unie op om ambitieuzer te zijn. Ook burgers ondernemen zelf actie. Weliswaar is de aanwezigheid van actievoerders niet zo groots als in Kopenhagen, maar wederom zijn er verschillende burgerinitiatieven om het belang van het tegengaan van klimaatverandering over het voetlicht te brengen.

Lees verder

Maandag 28 november: Klimaatupdate Durban

De president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma opende maandag de klimaattop in Durban. Hij wil dat landen voorbij hun nationale belangen kijken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. “Voor de meeste mensen in ontwikkelingslanden is klimaatverandering een zaak van leven of dood”, aldus Zuma. Op de klimaatconferentie zoeken politici en ambtenaren naar manieren om de uitstoot van gassen die klimaatverandering veroorzaken, te verminderen. Vorige week meldden wetenschappers dat de concentraties van deze klimaatgassen in de atmosfeer recordniveaus hebben bereikt. Dat zal leiden tot extremere weersomstandigheden over de hele wereld.

Lees verder

Europarlement: CO2-uitstoot verder terugdringen op klimaattop Durban

Het Europarlement vindt dat de Europese Unie op de klimaattop in Durban zich moet inzetten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen dan de achterhaalde, eerder afgesproken twintig procent. Ook moet de Europese Unie zich verbinden aan een vervolg op het Kyoto-protocol en mag het niet wachten op andere grote vervuilers. Deze uitkomst stemt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout tevreden. Hij is lid van de delegatie van het Europees Parlement die eind december afreist naar Durban, Zuid-Afrika, om de onderhandelingen in de gaten te houden.

Lees verder

Europees Parlement komt niet tot overeenstemming over klimaatdoel

Het Europees Parlement verwierp vandaag het voorstel om de Europese klimaatambities te verhogen, omdat de opsteller, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, het eindresultaat na amendementen te zwak vond. “De conservatieven in het Europarlement slaagden erin met slechts drie stemmen verschil de basis van het rapport eruit te schieten. Ik heb dan ook tegen mijn eigen rapport gestemd," laat Eickhout teleurgesteld weten. "Gelukkig was er wel een meerderheid in het Europarlement die het verzwakte rapport niet als standpunt wilde overnemen."

Lees verder

Ambitieus klimaatbeleid is een economische keuze

OPINIE - Afgelopen maand presenteerde minister Verhagen zijn energie-"visie" voor Nederland. Onze minister van innovatie ziet vooral kansen in de goedkoopste en makkelijkste manier om onze duurzame energiedoelstelling te halen: bijstook van biomassa in kolencentrales. Wind op zee is gerangeerd naar een zijspoor, terwijl verschillende onderzoeksbureaus juist híer kansen voor Nederland zien vanwege de sterke Nederlandse kennispositie, de geografische ligging van Nederland en de sterke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Lees verder

Klimaatwetenschap wordt beter, politiek moet handelen

Het volgende opiniestuk van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verscheen zaterdag in Trouw.

Maandag kwam een rapport uit met de conclusie dat klimaatwetenschap beter georganiseerd moet worden. Vooral op televisie werd vastgesteld dat de wetenschappers een dikke onvoldoende hadden gekregen maar dat hun hoofdconclusie staat als een huis: het klimaat verandert.

Lees verder