Nieuws gefilterd op klimaatverandering

Europees Parlement komt niet tot overeenstemming over klimaatdoel

Het Europees Parlement verwierp vandaag het voorstel om de Europese klimaatambities te verhogen, omdat de opsteller, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, het eindresultaat na amendementen te zwak vond. “De conservatieven in het Europarlement slaagden erin met slechts drie stemmen verschil de basis van het rapport eruit te schieten. Ik heb dan ook tegen mijn eigen rapport gestemd," laat Eickhout teleurgesteld weten. "Gelukkig was er wel een meerderheid in het Europarlement die het verzwakte rapport niet als standpunt wilde overnemen."

Lees verder

Ambitieus klimaatbeleid is een economische keuze

OPINIE - Afgelopen maand presenteerde minister Verhagen zijn energie-"visie" voor Nederland. Onze minister van innovatie ziet vooral kansen in de goedkoopste en makkelijkste manier om onze duurzame energiedoelstelling te halen: bijstook van biomassa in kolencentrales. Wind op zee is gerangeerd naar een zijspoor, terwijl verschillende onderzoeksbureaus juist híer kansen voor Nederland zien vanwege de sterke Nederlandse kennispositie, de geografische ligging van Nederland en de sterke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Lees verder

Klimaatwetenschap wordt beter, politiek moet handelen

Het volgende opiniestuk van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verscheen zaterdag in Trouw.

Maandag kwam een rapport uit met de conclusie dat klimaatwetenschap beter georganiseerd moet worden. Vooral op televisie werd vastgesteld dat de wetenschappers een dikke onvoldoende hadden gekregen maar dat hun hoofdconclusie staat als een huis: het klimaat verandert.

Lees verder

Het klimaat verandert en we kunnen er wat aan doen

De gevolgen van klimaatverandering zijn al op veel plaatsen in de wereld zichtbaar en zullen ernstiger worden als de aarde verder opwarmt. Deze conclusies van eerder VN-klimaatonderzoek zijn correct, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde beoordeling van het Planbureau voor de Leefomgeving. Tijd om de discussie af te sluiten en de klimaatverandering nu echt aan te pakken, vindt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Lees verder

Europees klimaatbeleid een lachertje als we de inzet niet verhogen

Terwijl afgelopen vrijdag heel Nederland oranje kleurde, vond in Bonn een klimaatconferentie plaats georganiseerd door de Europese Groenen. Eregast was Yvo de Boer, VN klimaatchef, die de Europese Unie opriep om vóór de volgende klimaattop in Cancun (Mexico) haar CO2 reductiedoel te verhogen van 20% naar 30%. Een boodschap die eerder deze week al verwoord werd door Connie Hedegaard (Eurocommissaris klimaat). Maar zelfs dit hogere reductiedoel is ‘meer van hetzelfde’ volgens VN klimaatchef De Boer. Pas bij het langere termijn doel van 80% CO2 reductie tot 2050 gaan er klappen vallen, omdat dan ‘de economie fundamenteel moet veranderen’. Ondertussen bleek dit weekend uit een gelekt rapport van Europese Commissie dat ook zij inziet dat de huidige manier van werken aanpassing behoeft.

Lees verder

Opinie: Klimaatwetenschap is geen bokswedstrijd tussen sceptici en hysterici

Het zou geweldig zijn als het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties geen gelijk heeft. Het zou mooi zijn als we ons geen zorgen hoeven te maken over de opwarming van de aarde of over de uitstoot van CO2. Dan hoeven we minder geld te investeren in de strijd tegen klimaatverandering. Dan kunnen we rustig doorgaan met consumeren en produceren zoals we dat gewend zijn... Maar helaas, ondanks de fouten die gevonden zijn in het IPCC-rapport, is klimaatverandering nog steeds een feit en hebben we maatregelen nodig om het tegen te gaan.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik schreven vandaag dit opinieartikel in Trouw.

Lees verder