Nieuws gefilterd op klimaatverandering

Wereldleiders tonen geen leiderschap: bindend klimaatverdrag uitgesteld

Na twee weken van moeizame klimaatonderhandelingen in Kopenhagen zijn de wereldleiders er vanochtend niet in geslaagd tot een bindend klimaatverdrag te komen. In plaats daarvan is een politiek akkoord opgesteld, waarin de intentie wordt uitgesproken om in de toekomst wel tot bindende klimaatafspraken te komen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout waren de afgelopen week in Kopenhagen. De tekst die er nu ligt laat inhoudelijk te wensen over. Serieuze klimaatmaatregelen blijven helaas uit. GroenLinks verwijt de wereldleiders een groot gebrek aan verantwoordelijkheid en leiderschap.

Lees verder

GroenLinks betreurt beschamend besluit EU-regeringsleiders over klimaatsteun aan ontwikkelingslanden

GroenLinks is erg teleurgesteld door het besluit dat de EU-regeringsleiders vandaag in Brussel hebben genomen over klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. In de conclusies van de EU-top stellen de regeringsleiders dat tegen 2020 wereldwijd honderd miljard Euro per jaar nodig is voor steun aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering. Zelf hebben de regeringsleiders echter geen bedrag op tafel gelegd.

Lees verder

Europees plan voor klimaatsteun voor ontwikkelingslanden zet VN-klimaatakkoord op de helling

Donderdag publiceerde de Europese Commissie een financieel plan om ontwikkelingslanden steun te bieden in strijd tegen klimaatverandering. In het voorstel staat dat de Europese Unie 2 tot 15 miljard euro per jaar beschikbaar moet stellen voor klimaatsteun vanaf 2020. Volgens GroenLinks-Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout is dit bedrag veel te laag.

"Over ongeveer negentig dagen begint de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen. Eén van de cruciale dossiers wordt financiele hulp om ontwikkelingslanden te steunen in strijd tegen klimaatverandering. Helaas heeft de Europese Commissie vandaag met haar plan de lat te laag gelegd. Zeker als je bedenkt dat Europa straks de kar moet gaan trekken in Kopenhagen," zegt Eickhout.

Lees verder

Eickhout in FD: "Mondiaal akkoord klimaat is onmisbaar"

Vandaag verscheen in het Financieele Dagblad een opiniestuk van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De opwarming van de aarde is geen abstracte dreiging. Klimaatverandering veroorzaakt nu al misoogsten, vluchtelingenstromen en extra sterfte aan tropische ziekten, zo laat een recent rapport van Oxfam zien. Wrang genoeg betalen de armste landen, die het minst verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen, de zwaarste tol. Ondanks talloze oproepen van klimaatwetenschappers en maatschappelijke organisaties is er nog geen zicht op wereldwijde overeenstemming over terugdringing van de uitstoot. In december moeten er op de klimaattop in Kopenhagen spijkers met koppen worden geslagen.

Lees verder

Tijd voor Europese hulp aan ontwikkelingslanden tegen klimaatverandering

GroenLinks roept de regeringsleiders van EU-landen op om lef en ambitie te tonen als ze donderdag en vrijdag in Brussel bij elkaar komen voor de juni-top. De regeringsleiders zullen dan spreken over steun aan ontwikkelingslanden in de strijd tegen klimaatverandering. Helaas zijn de vooruitzichten somber.

GroenLinks-Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout: "We moeten nu belangrijke stappen zetten om de internationale klimaatonderhandelingen eind van dit jaar in Kopenhagen tot een succes te maken. Het lijkt er echter op dat de EU-landen nog steeds niet bereid zijn om concrete bedragen op tafel te leggen."

Lees verder

Klimaat- en energiepakket uitgekleed

Regeringsleiders van de Europese landen hebben vandaag een akkoord bereikt over het klimaat- en energiepakket. Na een wedstrijdje lobbyen voor de belangen van je eigen industrie, hebben de lidstaten het klimaat- en energiepakket fors afgezwakt. Hopelijk slaagt het Europarlement er komend weekend tijdens de onderhandelingen met de Raad alsnog in, om een aantal belangrijke fouten te repareren.

Lees verder

Pagina's