Meer transparantie financiën Koninklijk huis

De financiën van het Koninklijk huis moeten volledig openbaar worden. De documenten uit het Koninklijk archief zouden deel moeten worden van het nationaal archief, en daarmee openbaar toegankelijk. Dit zal Linda Voortman vandaag bepleiten tijdens het debat over de begroting van de Koning.

Rondom de financiën van de Oranjes hangt te veel schimmigheid. GroenLinks vindt dit in strijd met het principe van een transparante overheid. Zo hebben leden van het Koninklijk huis recht op ruim 6 miljoen euro als vergoeding voor ‘materiële en personele kosten’. Waar die vergoeding heen gaat is onduidelijk. Die gaat in ieder geval niet naar chauffeurs, koetsiers, onderhoudspersoneel, monteurs, het onderhoud van de paleizen, de beveiliging, de voorlichting van de RVD, het faunabeheer, de vliegreizen of de administratie. Die worden namelijk rechtstreeks betaald uit de begroting.

Linda Voortman: “Als parlementariër of bewindspersoon moet elk broodje dat je declareert zorgvuldig gearchiveerd worden. Dat hoort ook zo, want het gaat om belastinggeld. Maar als het op het Koninklijk huis aankomt, gelden die regels plotseling niet,” stelt Voortman. “De besteding van publiek geld moet publiek worden verantwoord. GroenLinks wil weten aan welke materie en welk personeel dit geld precies wordt uitgegeven.”

Door de documenten met een publiek belang van het Koninklijk archief deel uit te laten maken van het nationaal archief, kan onnodige schimmigheid doorbroken worden. Volgens Voortman kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de informatie over de belastingdeal met de Oranjes, die de premier niet meer kan terugvinden, daar is te halen.

Voortman: “De Koning bekleedt een publieke functie. Daar hoort bij dat documenten met een publiek belang, bijvoorbeeld over belastingcompensatie, netjes in het Nationaal Archief terecht komen.”