Aandeel vrouwen het hoogst op lijst GroenLinks

Van alle partijen die door het hele land meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het aandeel vrouwen op de kandidatenlijst het hoogst bij GroenLinks (41%). Daarna volgen SP (37%) en PvdA (33%). Dat blijkt uit een inventarisatie van Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, die vandaag op Internationale Vrouwendag openbaar wordt.

Bureau de Helling heeft een analyse gemaakt van 25.000 kandidaten op de kandidatenlijsten van alle 173 gemeenten die de kandidatenlijst zoals die is vastgesteld door het Centraal Stembureau in pdf vorm online heeft gezet. De partijen die in minimaal 25 gemeenten meedoen zijn gerangschikt op het aantal vrouwen op de lijst. In totaal is 70% van de kandidaat-gemeenteraadsleden man en is maar 30% vrouw. Onderaan bevinden zich SGP (0%) en PVV (9%). Op dit moment is van alle raadsleden in Nederland 72% man en 28% vrouw.

 

In een reactie zegt GroenLinks-vice fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg: “Ik ben trots dat GroenLinks goed scoort, fors boven het landelijk gemiddelde. Voor ons is emancipatie belangrijk. Maar de gepresenteerde cijfers laten zien dat er nog steeds veel moet gebeuren in de Nederlandse politiek om de verhouding vrouw-man gelijk te trekken. Dat geldt voor gemeenteraden, en nog veel meer voor bestuursfuncties als wethouder. Die ongelijkheid heeft alles te maken met het beeld dat mensen hebben van een echte leider. Hoe meer vrouwen op leidende posities komen, hoe sneller dat beeld gaat kantelen. Die verandering bereiken is een verantwoordelijkheid voor alle partijen.”