In memoriam: Albert Moens

Een jaar geleden werd bij GroenLinks bekend dat Albert Moens ernstig ziek was. Het bericht, deze week, van zijn overlijden op 9 augustus kwam toch nog onverwacht en hard aan. Albert heeft, namens GroenLinks, vele politieke functies bekleed. Fractievoorzitter in Leusden, burgemeester in Oostzaan, gedeputeerde in de provincie Noord-Holland en vanaf 2010 was hij raadslid in Huizen.

Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen jaren telkenmale bereid getoond om binnen de partij zijn ervaring en deskundigheid met andere GroenLinks-vertegenwoordigers te delen. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor en zullen dit in de toekomst gaan missen.

We wensen de familie en naaste vrienden van Albert in de komende periode heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Lees het volledige bericht van de gemeenteraadsfractie Huizen