Nieuws gefilterd op Middelbare scholen

Laat middelbare scholen niet selecteren op basis van toetsscores

Onderwijs

Toetsscores van kinderen mogen niet meer door basisscholen worden doorgegeven aan middelbare scholen. Dat bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver morgen tijdens het debat over het omzeilen van het schooladvies. Klaver wil dat de wet gewijzigd wordt, zodat bij het besluiten over toelating van een kind het schooladvies leidend is en niet de toetsresultaten uit het verleden.

Lees verder

Maak diploma niet afhankelijk van rekentoets

Onderwijs

Volgend schooljaar telt de rekentoets voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs mee voor het behalen van je diploma. GroenLinks is tegen de invoering van de rekentoets omdat het rekenen een onevenredig grote rol geeft in het onderwijs. Het wel of niet kunnen rekenen dreigt "een soort veto voor je toekomst," te worden, zegt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Ook in het onderwijsveld is veel kritiek op de rekentoets.

Lees verder