Bindende doelen voor schone energie

De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van Groenlinks en de Christenunie voor een verplichte Europese doelstelling voor schone energie. Premier Rutte wilde de doelen liever vrijblijvend houden. Door het voorstel van Groenlinks moet het kabinet zich nu hard maken voor een bindende doelstelling per Europese lidstaat voor schone energie.

“Premier Rutte zei in zijn speech bij de klimaattop in New York dat hij een ambitieus klimaatakkoord wil sluiten", zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren, "het is goed dat de Kamer nu ook een verplichting wil koppelen aan die ambities. Alleen dan kunnen alle landen afgerekend worden op de hoeveelheid schone energie die ze opwekken. Uit het rapport dat deze week verscheen over het energieakkoord blijkt wel dat vrijblijvende afspraken niet voldoende zijn.”