Nederland moet zich inspannen voor bootvluchtelingen Middellandse Zee

GroenLinks wil dat Nederland zich meer gaat inspannen om bootvluchtelingen in de Middellandse Zee te redden. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven, waarin ze hem verzoekt om materieel beschikbaar te stellen om meer vluchtelingen van zee te redden.

Ellemeet: “Ik weiger te accepteren dat we niet kunnen voorkomen dat honderden vluchtelingen verdrinken in de Middellandse  Zee. Het is onze morele plicht om deze mensen te redden.”

Uit berichten van de NOS blijkt dat er de afgelopen dagen weer grote rampen hebben plaatsgevonden met boten vol vluchtelingen in de Middellandse Zee. Volgens de UNHCR is dit mede te wijten aan het feit dat de EU zijn reddingsmissie heeft afgeslankt en de reikwijdte ervan heeft beperkt. Staatssecretaris Teeven gaf eerder aan dat hij het redden van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee geen taak vindt voor de EU.

Ellemeet: “Er zijn nu zelfs vluchtelingen gestorven aan boord van reddingsschepen door onderkoeling. Dat is een aanklacht tegen de menselijkheid van Europa.”

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de staatssecretaris van veiligheid en justitie over het bericht dat er kritiek is op de Europese grensbewaking naar aanleiding van een nieuwe ramp met een migrantenschip

  1. Bent u bekend met het bericht “Kritiek op Europese reddingsmissie na nieuwe ramp Lampedusa”? (http://nos.nl/artikel/2018353-kritiek-op-europese-reddingsmissie-na-nieuwe-ramp-lampedusa.html)
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat zeker 29 vluchtelingen zijn omgekomen door onderkoeling op twee marineschepen onder de vlag van de EU-beschermingsoperatie Frontex?
  3. Deelt u de kritiek van de UNHCR dat deze gebeurtenis in verband staat met het vervangen van de Mare Nostrum-missie met de beperktere Triton-missie? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de constatering van de UNHCR dat het materieel dat wordt ingezet voor patrouillering in het kader van de Triton-missie niet geschikt is voor het uitvoeren van reddingsoperaties?
  5. Bent u bereid naar aanleiding van deze berichtgeving in overleg te treden met uw Europese collega’s om tot een humanere Europese grensbewaking rond de Middellandse Zee te komen, waarbij het voorkomen van sterfgevallen onder vluchtelingen op de Middellandse Zee tot absolute prioriteit wordt verheven en de bijbehorende adequate middelen worden ingezet? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid extra materieel of middelen beschikbaar te stellen om zo de Frontex-operatie toe te rusten met meer capaciteit, zodat de actieradius voor het redden van vluchtelingen kan worden vergroot? Zo nee, waarom niet?