Nieuws gefilterd op Onderwijs

GroenLinks: meer geld voor onderwijs vluchtelingenkinderen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vraag of er meer geld uitgetrokken moet worden voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen.  VVD-staatssecretaris Dekker vindt één jaar extra geld per vluchtelingenkind genoeg. GroenLinks vindt het besluit van het kabinet om niet twee maar slechts één jaar in deze kinderen te investeren onbegrijpelijk. Daarom roepen wij staatssecretaris Dekker via een motie op geld vrij te maken voor een tweede jaar scholing. 

Lees verder

Praat mee met GroenLinks over kansen en vernieuwingen in het onderwijs

Maandagavond 20 juni brengt GroenLinks mensen met passie voor toekomstgericht onderwijs samen. Denk en praat met ons mee!

Wij hebben Maurice de Hond, Paul Rosenmӧller, Claire Boonstra, Gerben de Vries, Jaap Versfelt, Saida Abbach en het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) bereid gevonden aan de gesprekken deel te nemen. Ik nodig ook jou graag uit voor deze gesprekken over kansen en vernieuwingen in het onderwijs.

Lees verder

Neem tijd voor discussie en verdieping over conclusies commissie Onderwijs2032

Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de commissie Onderwijs2032. Naar aanleiding van de eerder gepresenteerde adviezen maakt staatssecretaris Dekker nu een pas op de plaats zodat er ruimte ontstaat voor discussie, verdieping en helderheid. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de nieuwe plannen is. Een herziening van het curriculum moet zeer zorgvuldig gebeuren. En de onderwijssector moet hierin het voortouw hebben. Wij zijn daarom voorstander van de verdiepingsfase en roepen dan ook op om bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voldoende aandacht te besteden aan de werkdruk bij leraren en aan de gebruikte onderwijsmethodieken.

Lees verder

Dekker, neem advies van de commissie Onderwijs 2032 serieus

Onderwijs

GroenLinks ondersteunt de conclusies van de commissie Onderwijs2032. Zij adviseert een beperkt kerncurriculum, aandacht voor persoonlijke vorming, burgerschap en meer keuzevrijheid voor scholen. De commissie geeft daarnaast aan dat toetsing nog teveel de inhoud van het onderwijs domineert, met als gevolg ‘teaching-to-the-test’. GroenLinks vraagt deze oproep serieus te nemen en ook bij de verdere uitwerking te kijken naar de toetsdruk in het onderwijs.

Lees verder

Stop de doorgeslagen toetscultuur

Leraren die hun lessen aanpassen op wat ze in de toetsen verwachten. Eindtoetsen die de school rankings bepalen, privélessen door CITO-stress. Slechts enkele voorbeelden van de doorgeslagen toetscultuur waar GroenLinks een einde aan wil maken. Rik Grashoff zal hiervoor pleiten in het door GroenLinks aangevraagde debat.

Lees verder