Nieuws gefilterd op Onderwijs

GroenLinks wil meerdere examenmomenten voor chronisch zieke leerling

Voor chronisch zieke leerlingen moet het mogelijk zijn om op een reguliere middelbare school een diploma te halen, vindt GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi. Om deze leerlingen tijdens de eindexamens in mei te ontlasten, pleit Dibi ervoor dat het januari-eindexamen op de zogenaamde pilotscholen wordt opengesteld voor deze groep leerlingen, zodat zij dan al een aantal vakken af kunnen sluiten.

Lees verder

GroenLinks: Kabinet moet meteen aan de slag met WRR-aanpak schooluitval

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi is blij met het WRR rapport 'Vertrouwen in de school.' Dibi: "Ook GroenLinks pleit al langer voor wat ik vaak noem ‘de school van morgen’. Als wij nu opnieuw de school zouden uitvinden, zou deze er heel anders uit zien. School is de plek waar alle jongeren van 4 tot 18 dagelijks (zouden moeten) zijn. Daar zijn ze te vangen en daar moet je ze houden."

Lees verder

Dibi: rapport van de Commissie Onderwijstijd getuigt van zesjescultuur

GroenLinks is kritisch over het rapport van de Commissie Onderwijstijd onder leiding van Clemens Cornielje. De analyse is oppervlakkig en veel aanbevelingen algemeen. Dibi: "Ik heb veel respect voor Clemens Cornielje, maar dit rapport valt me tegen. Met de aanbevelingen van de commissie behoren de ophokuren niet tot de verleden tijd." Dibi ondersteunt dan ook de oproep van het Laks dat er wettelijke regels moeten komen die de inspraak van leerlingen en ouders op dit gebied vastleggen.

Lees verder

Plasterk komt tegemoet aan wens GroenLinks

De fractie van GroenLinks is verheugd over het feit dat minister Plasterk de te vroege selectie van jongeren in het onderwijs ter discussie stelt. GroenLinks draagt al langer de wens uit dat kinderen pas op latere leeftijd tot de keuze van een schooltype worden gedwongen. Want vroege selectie is de belangrijkste oorzaak van de gebrekkige doorstroming van jongeren uit de lagere sociale klassen naar de hogere onderwijsniveaus.

Lees verder

Pagina's