Nieuws gefilterd op Onderwijs

Tweede Kamer breekt met toetsmanie in het onderwijs

De Tweede Kamer wil dat er einde komt aan de doorgeslagen toetsmanie in het onderwijs. Het ministerie moet niet langer als doelstelling hebben dat binnen twee jaar de cito-scores omhoog moeten zijn gegaan. Een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver om de doelstelling uit de onderwijsbegroting te halen werd vandaag door de Kamer aangenomen.

Lees verder

Inkorting opleidingen garandeert geen kwaliteitsverhoging van het beroepsonderwijs

Ruard Ganzevoort uitte grote kritiek op het wetsvoorstel waarmee het kabinet het beroepsonderwijs denkt te versterken. Ruard betwijfelt of de onderwijskwaliteit toeneemt door de inkorting van MBO-opleidingen. 80 procent van de kenniscentra wordt wegbezuinigd en daardoor valt een belangrijke schakel tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt weg. GroenLinks wil dat de effecten van deze maatregel goed in de gaten gehouden worden en heeft daarover een motie ingediend, die op 25 juni is aangenomen.

Lees verder

GroenLinks investeert 800 miljoen in toegankelijker hoger onderwijs

GroenLinks wil 800 miljoen extra investeren in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarmee blijft een diploma van een universiteit of HBO ook in de toekomst bereikbaar voor alle inkomens. GroenLinks-lijststrekker Jolande Sap: “In tegenstelling tot de partijen die vasthouden aan een oneerlijk systeem van studiefinanciering, nemen wij maatregelen die de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen vergroten.

Lees verder

Managers en marketeers moeten van onderwijsinhoud afblijven

GroenLinks wil dat mbo-opleidingen eerlijkere namen krijgen en dat managers en marketeers zich niet meer bemoeien met de inhoud van opleidingen. Docententeams moeten eindverantwoordelijk worden voor de inhoud. Met meer betrokken en deskundige docenten aan het roer wordt het belang van de mbo-student beter in het oog gehouden worden, zo stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Hij reageert daarmee op een onderzoek van FNV Jong, waaruit blijkt dat een aantal mbo-opleidingen weinig tot geen aansluiting biedt op de arbeidsmarkt.

Lees verder