Nieuws gefilterd op Onderwijs

Kwaliteit boven rendement in HBO

Er is een crisis in het hogeronderwijsstelsel, de diplomafraudes op hogescholen zijn geen incidenten. GroenLinks vindt dat het rendementsdenken in het hoger beroepsonderwijs (HBO) is doorgeslagen. De kwaliteit staat daardoor onder druk. Deze systeemcrisis los je op door het onderwijs terug te geven aan docenten en studenten en hogescholen aan te sporen meer kwaliteit te leveren.

Lees verder

Zijlstra laat deeltijdstudenten sudderen

Toen vorig jaar zomer het besluit over de langstudeerboete werd genomen, heeft de Eerste Kamer uitgebreid gediscussieerd over de positie van de deeltijdstudenten. Die krijgen namelijk precies evenveel tijd om hun studie af te maken terwijl ze – het woord zegt het al – slechts een deel van de tijd studeren. Een kamerbrede motie vroeg de regering daarom in overleg met het veld disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten te voorkomen.
Lees het opiniestuk van Ruard Ganzevoort, zoals verschenen op Joop.nl.

Lees verder

Ondersteuning leraren passend onderwijs belangrijker dan prestatiebeloning

Groenlinks maakt zich grote zorgen over de snelle invoering van het passend onderwijs. Tweede Kamerlid Jesse Klaver stelt vandaag voor om het budget beschikbaar voor prestatiebeloning in te zetten om leraren te ondersteunen in het werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De bezuiniging op passend onderwijs is een politieke keuze van dit kabinet. Tegelijkertijd wordt er wel 250 miljoen geïnvesteerd in prestatiebeloning van leraren.

Lees verder

GroenLinks steunt onderwijsactie

Tienduizenden leraren en schoolleiders uit het hele land komen dinsdag 6 maart naar de Amsterdamse Arena vanwege de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ook GroenLinks zich ernstige zorgen over deze bezuiniging en steunt daarom de actie.

Lees verder

Wijziging Wet op het Onderwijstoezicht

GroenLinks steunt de gedachte dat de kwaliteit van het onderwijs in eerste instantie door de scholen en professionals moet worden gewaarborgd. De Inspectie moet hen daarbij ondersteunen. Het is wel jammer dat kwaliteit gereduceerd wordt tot leerresultaten. Dat geeft een verkeerd signaal aan het veld, zei senator Ruard Ganzevoort in het het debat over de Wet op het onderwijstoezicht.

Lees verder

GroenLinks steunt lerarenprotest

Vandaag gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. In Den Haag protesteren ongeveer 1500 leraren op het Plein. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver spreekt de docenten toe.

Lees verder