Nieuws gefilterd op Onderwijs

Steun voor verzet scholieren tegen ophokplicht

GroenLinks steunt de demonstratie van scholieren op het Museumplein tegen de invoering van de hoge urennorm voor het voortgezet onderwijs. De scholieren zijn bang dat scholen weer doelloze ophokuren zullen verzinnen om boetes te voorkomen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat na een lange discussie waaruit bleek dat de urennorm op maximaal 1000 uur moest komen, de minister toch weer voor de hogere norm van 1040 uur heeft gekozen.

Lees verder

Kamervragen over homofobe lesmethode

GroenLinks Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Jesse Klaver willen van minister Van Bijsterveldt weten wat zij vindt van de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’. In deze lesmethode wordt negatief gesproken over het praktiseren van homoseksualiteit. Zo staat er onder andere in dat homoseksuele gevoelens “bij velen gelukkig gewoon over gaan” en dat “het een verstandige keuze is om er niets mee te doen”. De Kamerleden willen dat de minister in gesprek gaat met de scholen die deze lesmethode gebruiken.

Lees verder

5000 personeelsleden hard nodig in onderwijs

Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onacceptabel dat de bezuinigingen op passend onderwijs leiden tot 5000 ontslagen. De begeleiders zijn hard nodig om leerlingen goed onderwijs te geven. Klaver heeft een debat aangevraagd met minister Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees verder

Bedrijfsleven moet 'Kwartje van Marja' bijdragen aan onderwijs

Het bedrijfsleven mag meer verwachten van het onderwijs, maar moet dan ook extra bijdragen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil de verlaging van de verlaging van de vennootschapsbelasting deels terugdraaien om gericht te investeren in beroepsonderwijs. Met een kwart procent meer vennootschapsbelasting kan er 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in de behoeften die het bedrijfsleven heeft in het onderwijs.

Lees verder

Inbreng voor brief inzake de mededeling van de Europese Commissie E110046 i.s.m. de Strategische Agenda Hoger Onderwijs

"De leden van de fractie van GroenLinks hebben waardering voor het feit dat zowel onze regering als de Europese Commissie een visie op de ontwikkeling van het Hoger Onderwijs hebben gegeven. Zij delen de ambitie te komen tot kwaliteitsverbetering en daarbij de complementariteit en relevantie van verschillende delen van het Hoger Onderwijs te versterken. De beide agenda’s in samenhang bezien brengen de leden tot de volgende vragen." Lees de inbreng van Ruard Ganzevoort.

Lees verder

Ingreep schoolvakanties maakt werken in onderwijs onaantrekkelijker

GroenLinks ziet niets in het voorstel van minster Marja Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de lerarenvakanties in te korten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt de vakantie van leraren een zaak van de sociale partners. In overleg met ouders moeten zij werken aan roosters waardoor leerlingen optimaal les krijgen. De inspectie moet ingrijpen als leerlingen klagen over ophokuren.

Lees verder