Nieuws gefilterd op Ouderenzorg

Verpleeghuizen maximaal 10% overhead

GroenLinks wil dat verpleeghuisinstellingen maximaal 10% besteden aan overheadkosten, zoals uitgaven aan administratie, reclame, managers en bestuur. Dat geld kan dan besteed worden aan betere zorg voor ouderen. Dit zal Linda Voortman vandaag voorstellen in het overleg in de Tweede Kamer over de verpleeghuiszorg.

Lees verder

Bijna 250 euro per maand minder door bezuinigingen langdurige zorg

Decentralisaties zorgverlening en menselijke maat is de hoeksteen van sociale zorg

De veranderingen in de zorg die sinds 1 januari van kracht zijn, komen erg hard aan. Dat blijkt uit een enquête, die TNS Nipo hield op verzoek van GroenLinks onder mensen die langdurige zorg ontvangen. 43% van de mensen die voorheen onder de AWBZ vielen, is als gevolg van het kabinetsbeleid duurder uit. Bijna de helft van deze groep geeft aan hierdoor in financiële problemen te zijn gekomen. Deze langdurig zieken zeggen gemiddeld maar liefst 244 euro per maand extra kwijt te zijn aan zorgkosten.

Lees verder

Zorghervorming brengt mensen in problemen

De hervorming van de zorg, die vanaf 1 januari van kracht is, brengt mensen in de problemen. Die conclusie trekt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet uit een enquête die TNS Nipo op verzoek van GroenLinks hield onder een representatieve groep mensen die langdurige zorg ontvangt.

Lees verder