Nieuws over iedereen

Duivesteijn toont grote fouten door grote partijen bij grote projecten

De commissie Duivesteijn heeft goed in beeld gebracht hoe opeenvolgende ministers de Kamer onvolledig en gekleurd hebben geïnformeerd. GroenLinks steunt de aanbevelingen voor betere procedures, maar betere procedures hebben pas zin wanneer er ook een politieke cultuuromslag plaatsvindt. Helaas negeert de commissie de politieke cultuur en de slechte rol die CDA, VVD en PvdA daarin speelden.

Lees verder

Situatie veel uitgeprocedeerde asielzoekers is schrijnend

Onder uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich vele schrijnende gevallen, zo blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Ernstig zieke mensen worden uitgezet, gezinnen worden gescheiden, kinderen worden verwijderd uit hun land van herkomst (Nederland), asielzoekers worden uitgezet naar onveilige landen. GroenLinks wil een humaner beleid en een parlementair onderzoek naar de IND.

Lees verder

Help de slachtoffers van zeebeving Azië

Op tweede Kerstdag voltrok zich in grote delen van Azië een ramp. De volle omvang wordt pas dagen later echt zichtbaar. GroenLinks is geschokt door het grote aantal slachtoffers en de desastreuze gevolgen van deze catastrofe. Een ramp die extra dichtbij komt doordat er ook westerse slachtoffers te betreuren zijn.

Lees verder

VVD voorstel afschaffen OS onkies

GroenLinks Kamerlid Karimi noemt het voorstel van VVD-kamerlid Szabo voor het afschaffen van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking onkies en populistisch. De VVD toon geen enkel oog te willen hebben voor de bijdrage van ontwikkelingssamenwerking op de problemen in de wereld en blijkt blind te zijn voor de massale bereidheid van Nederlanders om aan deze hulp bij te dragen.

Lees verder