Nieuws over Bas Eickhout

Alleen Europees afhandelen omvallende banken beschermt belastingbetalers

Het Europees Parlement wil een Europees resolutiemechanisme voor omvallende banken in plaats van de ondemocratische en ineffectieve nationale lappendeken waar de Europese regeringsleiders en ministers van Financiën op afstevenen. Dat is het resultaat van een stemming in de commissie Economische Zaken van het Europarlement dinsdag. GroenLinks steunt het standpunt van het Europarlement en hoopt dat de ministers van Financiën tot inkeer komen.

Lees verder

Europees akkoord over terugschroeven gebruik van superbroeikasgassen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout bereikte maandag als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement een deal met de Europese ministers over het uitbannen van het gebruik van F-gassen. Deze superbroeikasgassen worden nu veel gebruikt in koelingen en airconditioningssystemen, maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2. Volgens Eickhout zullen honderden groene ondernemingen profiteren van de deal, zij werken al zonder deze gevaarlijke F-gassen.

Lees verder

CO2-handel krijgt eindelijk reddingsboei toegeworpen

Eickhout: "De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Helaas kost een ton CO2-uitstoot nu ongeveer evenveel als een hamburger. Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan"

Lees verder

Europarlement wijst bescherming diepzeebodem af

Een meerderheid van het Europarlement stemde dinsdag tegen de bescherming van de diepzeebodem tegen schadelijke visserij. De Groenen in het Europees Parlement hadden amendementen ingediend om de meest schadelijke vorm van visserij voor de diepzeebodem, zoals het gebruik van sleepnetten, te verbieden. Die voorstellen haalden echter geen meerderheid, constateerde GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De diepe oceaan is een enorme ecologische bron van zeldzame vissen, planten en koralen. Die moeten we beschermen in plaats van leegvissen.”

Lees verder

Europarlement sluit de ogen voor risico's handelsakkoord Canada

Het Europarlement nam dinsdag een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering en de Europese Commissie op dit moment de laatste hand leggen. GroenLinks heeft daar ernstige bezwaren tegen. CETA bevat omstreden bepalingen over het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement. ISDS stelt bedrijven in staat om – buiten de rechter om – schadevergoeding te eisen van overheden wanneer nieuwe sociale of milieuregelgeving hun winsten aantast.

Lees verder