Nieuws over Bas Eickhout

zaterdag 23 november: Klimaatupdate Warschau

De klimaattop in Warschau is een dag in overtime en een deal is nog lang niet in zicht. De clash tussen arme en rijke landen is groot. Zowel rijke als arme landen hebben problemen met de conceptteksten voor de drie openstaande dossiers (ADP, financiering voor arme landen voor aanpassing aan klimaatverandering en loss and damage). De rijke landen kunnen – in het kader van een compromis – de huidige beslissingen accepteren. Maar de arme landen vinden de huidige teksten onacceptabel, en vooral de beslissing over klimaatfinanciering. Het succes van de klimaattop staat of valt bij deze klimaatfinanciering. Als de rijke landen niet over de brug komen met een bijdrage voor de middellange termijn (70 miljard dollar in 2016), dan is de kans groot dat de klimaattop uitloopt op een mislukking.

Lees verder

Europa, start de klimaatrace naar de top!

BLOG - Rijk versus arm. Dat lijkt de splijtzwam te worden op de klimaattop in Warschau. Ontwikkelingslanden willen meer financiële ondersteuning om zich aan te passen aan klimaatverandering en ze verwachten hogere reductiedoelstellingen op korte termijn. Rijkere landen willen dat ook ontwikkelingslanden verplichtingen krijgen in het nieuwe klimaatverdrag, dat in 2015 afgesloten moet zijn en dat vanaf 2020 in werking moet treden. Bij de kampen blijven in hun loopgraven zolang de andere partij ze niet tegemoetkomt. Van patstelling moeten we zo snel mogelijk af. En wie kan die patstelling beter doorbreken dan zelfbenoemd klimaatleider Europa? Het is tijd dat de Europese Unie de race to the bottom ombuigt in een race to the top.

Lees verder

Europarlement weigert landbouwbeleid te hervormen

Het Europees Parlement weigert de laatste kans aan te grijpen om het grootschalige en vervuilende landbouwbeleid bij te sturen. De voorstellen van de Groenen in het Europees Parlement die het landbouwbeleid nog konden verduurzamen, werden tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout niet in stemming gebracht. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen ging akkoord met het ongewijzigde voorstel dat niets over laat van de verduurzaming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Lees verder

Dinsdag 19 november: klimaatupdate Warschau

Maandagochtend werd de eerste ADP-onderhandelingstekst uitgedeeld (pdf). Er moet in Warschau een routekaart met deadlines worden uitgezet zodat er in Parijs in 2015 een klimaatverdrag ligt waaraan bijna tweehonderd landen meedoen. Daarnaast moet duidelijk worden hoe beloftes voor klimaatbeleid tot 2020 verhoogd worden.

Lees verder

We zijn begonnen: Klimaattop #COP19 in Warschau

BLOG - De klimaattop in Warschau heeft een rare bijsmaak: Organiserend land en voorzitter Polen staat immers bekend om zijn conservatieve ideeën rond klimaatbeleid en hun krachtige kolenlobby is al vaker onderwerp van discussie geweest. Ook dit keer weet Polen weer de grenzen op te zoeken. Zo organiseert het land tegelijkertijd met de klimaattop in Warschau de Internationale Kolentop die maandag terecht het mikpunt was van een Greenpeace-actie. Ook blijken de goodiebags van deze top, gevuld met muts en handschoenen, gesponsord te worden door een Poolse keten van tankstations. Kortom, de verwachtingen van het Pools voorzitterschap om snel en efficiënt stappen te gaan zetten naar een goede afspraken om zo in Parijs in 2015 tot een deal te komen zijn niet erg hoog gespannen.

Lees verder

Onderzoek: Nederland blijft laag op internationale klimaatranglijst

Nederland scoort nog steeds slecht op het gebied van klimaat, volgens een studie die Germanwatch en Climate Action Network maandag publiceerden. Nederland blijft slechter scoren dan andere EU-landen als Litouwen, Hongarije, Malta, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Weliswaar verbetert Nederland zich iets ten opzichte van vorig jaar, maar internationaal blijft Nederland onderaan de middenmoot bungelen op plek 31. India en Mexico, niet echt bekend om hun vooruitstrevende economie, scoren bijvoorbeeld beter. Nederland heeft de matige klimaatperformance te danken aan het extreem lage aandeel duurzame energie en het relatief hoge energieverbruik. Ook de CO2-uitstoot van de industriesector is hoog. Ten opzicht van vorig jaar is Nederland wel iets gestaan omdat het beleid van de nieuwe regering iets beter is dan die van de vorige rechts-conservatieve regering, die een internationaal dieptepunt van het Nederlandse klimaatbeleid markeerde.

Lees verder