Nieuws over Bas Eickhout

CO2-handel krijgt eindelijk reddingsboei toegeworpen

Eickhout: "De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Helaas kost een ton CO2-uitstoot nu ongeveer evenveel als een hamburger. Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan"

Lees verder

Europarlement wijst bescherming diepzeebodem af

Een meerderheid van het Europarlement stemde dinsdag tegen de bescherming van de diepzeebodem tegen schadelijke visserij. De Groenen in het Europees Parlement hadden amendementen ingediend om de meest schadelijke vorm van visserij voor de diepzeebodem, zoals het gebruik van sleepnetten, te verbieden. Die voorstellen haalden echter geen meerderheid, constateerde GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De diepe oceaan is een enorme ecologische bron van zeldzame vissen, planten en koralen. Die moeten we beschermen in plaats van leegvissen.”

Lees verder

Europarlement sluit de ogen voor risico's handelsakkoord Canada

Het Europarlement nam dinsdag een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering en de Europese Commissie op dit moment de laatste hand leggen. GroenLinks heeft daar ernstige bezwaren tegen. CETA bevat omstreden bepalingen over het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement. ISDS stelt bedrijven in staat om – buiten de rechter om – schadevergoeding te eisen van overheden wanneer nieuwe sociale of milieuregelgeving hun winsten aantast.

Lees verder

zaterdag 23 november: Klimaatupdate Warschau

De klimaattop in Warschau is een dag in overtime en een deal is nog lang niet in zicht. De clash tussen arme en rijke landen is groot. Zowel rijke als arme landen hebben problemen met de conceptteksten voor de drie openstaande dossiers (ADP, financiering voor arme landen voor aanpassing aan klimaatverandering en loss and damage). De rijke landen kunnen – in het kader van een compromis – de huidige beslissingen accepteren. Maar de arme landen vinden de huidige teksten onacceptabel, en vooral de beslissing over klimaatfinanciering. Het succes van de klimaattop staat of valt bij deze klimaatfinanciering. Als de rijke landen niet over de brug komen met een bijdrage voor de middellange termijn (70 miljard dollar in 2016), dan is de kans groot dat de klimaattop uitloopt op een mislukking.

Lees verder

Europa, start de klimaatrace naar de top!

BLOG - Rijk versus arm. Dat lijkt de splijtzwam te worden op de klimaattop in Warschau. Ontwikkelingslanden willen meer financiële ondersteuning om zich aan te passen aan klimaatverandering en ze verwachten hogere reductiedoelstellingen op korte termijn. Rijkere landen willen dat ook ontwikkelingslanden verplichtingen krijgen in het nieuwe klimaatverdrag, dat in 2015 afgesloten moet zijn en dat vanaf 2020 in werking moet treden. Bij de kampen blijven in hun loopgraven zolang de andere partij ze niet tegemoetkomt. Van patstelling moeten we zo snel mogelijk af. En wie kan die patstelling beter doorbreken dan zelfbenoemd klimaatleider Europa? Het is tijd dat de Europese Unie de race to the bottom ombuigt in een race to the top.

Lees verder