Nieuws over Jesse Klaver

Nieuwe fractieleider Jesse Klaver bij DWDD

Jesse Klaver werd op 12 mei gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. Wie is hij en wat wil hij? Kijk hier het gesprek terug van die avond bij De Wereld Draait Door.

Nieuwe melkveewet zet deur open voor groei van niet-duurzame melkveehouderij

De Algemene maatregel van Bestuur die staatssecretaris Dijksma afgelopen zondag presenteerde maakt nog steeds groei van de melkveehouderij mogelijk voor boeren die onvoldoende grond hebben voor de koeien en hun mestafzet. Het voorstel is duidelijk een compromis tussen beide coalitiepartners dat de deur openzet voor een verder mestoverschot en niet-duurzame groei van de melkveehouderij.

Lees verder

Eickhout en Klaver: Meer ambitie nodig tegen belastingontwijking in Europa

In antwoord op het Luxleaks-schandaal stelt de Europese Commissie voor dat belastingdiensten van EU-landen informatie over hun belastingafspraken met multinationals (de zogenaamde tax rulings) voortaan automatisch met elkaar moeten uitwisselen. GroenLinks wil dat dat de Europese Commissie veel meer ambitie toont om multinationals gewoon belasting te laten betalen.

Lees verder

Tweede Kamer kiest voor Europese winstbelasting bedrijven

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

Gisteren heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen zich in te zetten voor een Europese winstbelasting voor multinationals. GroenLinks Kamerlid Jesse Klaver diende daarover een motie samen met D66 in en kreeg vandaag steun van SP, PvdA, en het CDA. Uitgangspunt is dat er een Europese grondslag komt voor de vennootschapsbelasting. Dat beperkt de mogelijkheid voor multinationals om belasting te ontwijken.

Lees verder