Nieuws over Jesse Klaver

Nieuw stelsel studiefinanciering is eerlijker

GroenLinks staat voor een eerlijk stelsel van studiefinanciering, goede toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een forse investering in kwaliteitsverbetering

Vandaag heeft het kabinet met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks afspraken gemaakt over een nieuw stelsel voor studiefinanciering. De inzet van GroenLinks was een eerlijker stelsel, goede toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een forse investering in kwaliteitsverbetering. Die inzet is de basis geworden van de afspraken.

Lees verder

GroenLinks wil opheldering over belastingvoordelen Philip Morris

GroenLinks wil opheldering van het kabinet over berichten dat Philip Morris ondanks de sluiting van de fabriek in Bergen op Zoom, fiscaal in Nederland gevestigd blijft vanwege gunstige afspraken met de belastingdienst. Tweede Kamerlid Jesse Klaver gaat Kamervragen stellen. Hij wil weten hoe dit past in de inzet van het kabinet om te voorkomen dat in Nederland bedrijven gevestigd zijn die geen werkgelegenheid opleveren maar enkel hier een brievenbus hebben.

Lees verder

GroenLinks eist verhoogde inzet kabinet bij aanpak witwassen

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om witwaspraktijken steviger aan te pakken. De motie roept de regering op zich in Europa actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden. Zo’n register geeft inzicht in de personen die hun vermogens in Nederland hebben gestald en is volgens Klaver hard nodig om witwassen en belastingontduiking te kunnen aanpakken.

Lees verder

Huurtoeslag voor studentenkamer

Studenten die op een studentenkamer wonen moeten ook huurtoeslag kunnen krijgen. Dat zal GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver vanavond bepleiten op campagne op studentencampus Uilenstede in Amstelveen.

Lees verder