Nieuws over Jesse Klaver

GroenLinks wil opheldering over belastingvoordelen Philip Morris

GroenLinks wil opheldering van het kabinet over berichten dat Philip Morris ondanks de sluiting van de fabriek in Bergen op Zoom, fiscaal in Nederland gevestigd blijft vanwege gunstige afspraken met de belastingdienst. Tweede Kamerlid Jesse Klaver gaat Kamervragen stellen. Hij wil weten hoe dit past in de inzet van het kabinet om te voorkomen dat in Nederland bedrijven gevestigd zijn die geen werkgelegenheid opleveren maar enkel hier een brievenbus hebben.

Lees verder

GroenLinks eist verhoogde inzet kabinet bij aanpak witwassen

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om witwaspraktijken steviger aan te pakken. De motie roept de regering op zich in Europa actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden. Zo’n register geeft inzicht in de personen die hun vermogens in Nederland hebben gestald en is volgens Klaver hard nodig om witwassen en belastingontduiking te kunnen aanpakken.

Lees verder

Huurtoeslag voor studentenkamer

Studenten die op een studentenkamer wonen moeten ook huurtoeslag kunnen krijgen. Dat zal GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver vanavond bepleiten op campagne op studentencampus Uilenstede in Amstelveen.

Lees verder

Tweede Kamer krijgt laatste woord over handelsverdrag met VS

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de VS moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver werd vandaag aangenomen om te garanderen dat het handelsverdrag alleen in werking kan treden nadat het parlement zich positief heeft uitgesproken.

Lees verder

Tweede Kamer wil debat over Sociaal en Economisch beleid Europa

De Tweede Kamer wil in debat met minister Dijsselbloem over de versterking van het economisch bestuur binnen de eurozone. Een verzoek van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver daartoe werd unaniem gesteund. Maandag zei Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem bij de presentatie van een rapport van de Oeso over de eurozone, dat hij vindt dat het bestuur binnen de eurozone offensiever en dwingender moet.

Lees verder

Banken lopen risico door CO2-zeepbel

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil dat de Nederlandse Bank (DNB) gaat controleren of banken niet teveel niet te veel van hun waarde ontlenen aan investeringen in toekomstige boringen naar olie en gas. Het is één van de voorstellen die hij morgen in de Tweede Kamer zal doen om ervoor te zorgen dat de kabinetsvisie op banken wordt uitgebreid met een hoofdstuk duurzaamheid. Volgens Klaver is er een gevaar op een volgende financiële crisis omdat banken niet kijken naar duurzaamheidsrisico’s op hun balansen.

Lees verder