Nieuws over Jesse Klaver

Initiatiefwetsvoorstel voorkomt kortingen op pensioenen

Door het mislukken van het pensioenoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers dreigen kortingen op de pensioenen in 2020 en 2021. Vanmiddag in het Kamerdebat over het pensioenoverleg kondigt Jesse Klaver aan dat GroenLinks met een initiatiefwetsvoorstel komt om kortingen in ieder geval twee jaar te kunnen uitstellen. In de tussentijd kan dan alsnog gewerkt worden aan een nieuw, sociaal pensioenstelsel.

Lees verder

GroenLinks wil inzicht in lobbycontacten rond heroverwegen dividendbelasting

GroenLinks wil dat het kabinet duidelijk maakt welke contacten er sinds afgelopen vrijdag zijn geweest met multinationals en hun lobbyorganisatie VNO-NCW rond de ‘heroverweging’ van de dividendbelasting. Volgens Jesse Klaver moet worden voorkomen dat opnieuw dezelfde fout wordt gemaakt en het grote bedrijfsleven gaat voorschrijven hoe het kabinet twee miljard zou moeten uitgeven. Klaver vraagt dinsdag in de Tweede Kamer een debat aan over de dividendbelasting.

Lees verder

Klimaatwet aangemeld voor parlementaire behandeling

De zeven oppositie- en coalitiepartijen die het voor de zomer eens werden over de Klimaatwet hebben de wet vandaag aangemeld voor behandeling door de Tweede Kamer. Daarmee committeren de politieke partijen zich aan de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent CO2-reductie in 2050.

Lees verder