Nieuws over Liesbeth van Tongeren

GroenLinks wil verbreding A2 van de baan

SOS lucht

GroenLinks wil dat minister Schultz besluit de verdere verbreding van de A2 af te blazen. Het Europese hof heeft geoordeeld dat de besluitvorming over de verbreding van de A2 onzorgvuldig was. De gevolgen voor de natuur zijn onvoldoende in kaart gebracht en er is onvoldoende gezocht naar alternatieven. Tweede Kamerlid Van Tongeren roept de minister op om af te zien van de verbreding en ook bij andere asfaltprojecten meer rekening te houden met de gevolgen voor de natuur.

Lees verder

GroenLinks komt met wet intrekken bewaarplicht

GroenLinks komt met een initiatiefwet om de bewaarplicht van telefoon- en emailgegevens te beëindigen. Nu het Europese hof heeft geoordeeld dat deze bewaarplicht leidt tot een zeer ernstige en omvangrijke inbreuk op de privacy van mensen, moet Nederland zo snel mogelijk stoppen met het verzamelen en opslaan van deze gegevens. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het hof is in zijn uitspraak glashelder. Het is een grove schending van onze burgerrechten. Daar moeten we dus onmiddellijk mee ophouden.”

Lees verder

Hoe ver gaan afspraken veiligheid rondom buitenlandse delegaties?

GroenLinks wil weten welke veiligheidsafspraken de Nederlandse regering maakt rondom bezoeken van buitenlandse delegaties. Bij de ontvangst van de Chinese president Xi Jinping ontvouwden Chinese beveiligers grote schermen waardoor de demonstranten van onder meer Amnesty International niet meer te zien waren. De burgemeester van Amsterdam, verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde in de stad werd hierdoor verrast.

Lees verder

Kies de zon

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en de Amsterdamse gemeenteraadskandidaat Jasper Groen presenteren het manifest Kies de zon

Het is weer lente. De zon schijnt en levert dagelijks zoveel energie dat we de totale energiebehoefte op aarde er negenduizend keer mee kunnen vervullen. Maar dan moeten we die energie wel gebruiken. Gelukkig stijgt het aantal zonnepanelen in de wereld elke dag. Ook in Nederland liggen op steeds meer daken zonnepanelen. Mensen leggen ze op hun eigen dak of werken in groepen samen om panelen op de school of de sporthal te leggen. Helaas is minister Kamp een sta-in-de-weg. Om de belangen van de grote fossiele-energiebedrijven te beschermen werpt hij ingewikkelde blokkades op die het mensen en bedrijven moeilijk maken de schone zonne-energie te winnen. Terwijl de oplossing zo simpel is: CO2-belasting.

Lees verder