Nieuws over Liesbeth van Tongeren

GroenLinks wil overleg met Groningers zonder eisen vooraf

GroenLinks wil dat Groningers zonder eisen vooraf kunnen meedoen aan de zogenaamde dialoogtafel over de gaswinning en de gevolgen daarvan.  De Provincie Groningen heeft vandaag bekend gemaakt hoe de dialoogtafels over de gevolgen van de gaswinning georganiseerd gaan worden. Er wordt de nadruk op gelegd dat de tafel zich moet committeren aan een nieuw besluit over gaswinning. GroenLinks vindt dat het open karakter van een overleg zo wordt aangetast en groepen buitengesloten worden.

 

Lees verder
Monumentale boerderij bij Loppersum. Veel zichtbare schade van aardbevingen als gevolg van gaswinning

Schade door aardbevingen in beeld

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is vandaag in de provincie Groningen, om met bewoners te spreken en met eigen ogen te zien wat de schade is die aardbevingen in het gebied hebben aangericht. Op de foto een monumentale boerderij bij Loppersum. GroenLinks wil dat de gaswinning in Groningen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verder wordt teruggeschroefd om de kans op aardbevingen te verkleinen.

GroenLinks boos over kabinetsbesluit gaswinning

GroenLinks is boos over het kabinetsbesluit over de gaswinning in Groningen. Na een jaar lang onderzoeken en nadenken is de uitkomst minimaal. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Minister Kamp doet nauwelijks meer dan hij toch al verplicht was.” In totaal wordt er niet minder gas gewonnen, alleen op sommige plaatsen draait Kamp de gaskraan dicht. Of daarmee de  gasbevingen verminderen is onduidelijk..

Lees verder

Schultz moet terugkomen op weigering helmplicht

GroenLinks wil dat minister Schultz terugkomt op haar weigering een helmplicht in te voeren voor scooterrijders. Fietsers voelen zich vaak onveilig op de fietspaden door de hardrijdende scooters. Gemeenten moeten scooters naar de rijbaan kunnen verwijzen. Dat maakt fietspaden veiliger. Minister Schultz moet daarom een helmplicht voor scooterrijders invoeren zodat scooters veilig de weg opkunnen. Als zij dit blijft weigeren overweegt Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zelf een initiatiefwet te maken.

Lees verder

Wat gaan we doen als het gas op is

Bestuurders en bewoners in Groningen zijn boos. "Onze huizen zijn geen stuiver meer waard, we lijken wel een wingewest" en "We zijn door Den Haag in de steek gelaten omdat het Rijk de inkomsten belangrijker vindt dan bewoners." Onderzoek van Minister Kamp concludeert dat er geen sprake is van waardevermindering van de huizen in Noord-Groningen. Ondertussen gaan bodemdaling en gasbevingen gewoon door en vallen bedrijven in de regio om; zoals recent aluminiumsmelter Aldel. Waarom zijn er eigenlijk energievretende aluminiumsmelters in Nederland gevestigd? Waarom worden er in Nederland nog nieuwe kolencentrales gebouwd?

Lees verder

GroenLinks is tegen de Elektriciteitswet

GroenLinks is tegen de nieuwe Elektriciteitswet. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Met deze wet wordt een korting van 21 miljoen gegeven aan de grote energieverbruikers. Dat geld wordt opgehaald bij consumenten en bij het midden- en kleinbedrijf. GroenLinks wil ervoor zorgen dat de situatie voor de opwekkers van schone energie niet verslechtert maar onze amendementen hiervoor kunnen niet op steun van de PvdA en de VVD rekenen. Zelf ons voorstel om over vier jaar te kijken of deze korting voor de grootverbruikers nog wel nodig is wordt door de regeringspartijen niet gesteund.”

Lees verder