Nieuws over Liesbeth van Tongeren

Snelheid op ringwegen moet omlaag

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Voor 44 seconden tijdswinst op de weg, sterven omwonenden gemiddel 79 dagen eerder". Dat zal echt niemand acceptabel vinden."

GroenLinks roept de minister op de snelheid op de A10 en op soortgelijke wegen per direct terug te brengen naar 80 km. De minister moet bovendien goed gaan meten wat de gevolgen van haar beleid zijn en niet alleen door gegochel met cijfers de lucht op papier schoonrekenen.

Lees verder

Goederen op het goederenspoor en personentreinen naar de steden!

GroenLinks wil dat het spoor dat bedoeld is voor personentreinen niet langer wordt gebruikt voor goederentreinen. De miljarden kostende Betuwelijn ligt er nu vaak ongebruikt bij omdat goederentreinen liever via het bestaande spoor naar Duitsland rijden. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “de zware goederentreinen denderen nu vlak langs dorpen en steden, terwijl er kilometers spoor is aangelegd speciaal voor deze treinen. Hoog tijd dat de minister de goederentreinen dwingt om van dit spoor gebruik te maken.” Van Tongeren doet hiervoor een voorstel tijdens het debat over het MIRT

Lees verder

GroenLinks wil stop extra snelwegen vanwege foutieve cijfers

GroenLinks wil dat minister Schulz opnieuw doorrekent of al haar asfaltplannen wel nodig zijn. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal dat maandag voorstellen bij het debat over het MIRT. De aanleg van wegen gaat ten koste van mooi landschap én kost vele miljarden belastinggeld. Uit onderzoek van CE Delft blijkt nu dat er veel minder auto's rijden dan minister Schultz dacht. De scenario's waarop extra asfalt zijn gebaseerd zijn inmiddels achterhaald. Dus is het onnodig nu extra snelwegen te bouwen.

Lees verder

GroenLinks: eeuwenoude mijnbouwwet moet worden aangepast

GroenLinks wil dat de eeuwenoude mijnbouwwet wordt aangepast. In de huidige wet hebben de Tweede Kamer en lokale overheden nauwelijks invloed op de vergunningen voor bijvoorbeeld het boren naar schaliegas. De wet moet worden gemoderniseerd zodat lokale belangen en milieu en omgevingsfactoren beter meewegen. GroenLinks- tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal hiervoor voorstellen doen bij het Wetgevingsoverleg Energie vanavond.

Lees verder