Nieuws over Liesbeth van Tongeren

Homoseksualiteit en handicap in Artikel 1 Grondwet

D66, PvdA en GroenLinks willen  de Grondwet wijzigen door de discriminatiegronden in Artikel 1 uit te breiden. Aan de tekst ‘discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ worden de gronden ‘handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid’ toegevoegd. De drie partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel snel behandeld kan worden in de Kamer, zeker nu het CDA voor een grondwettelijk verbod van LHBTI-discriminatie is.

Lees verder

Steun voor voortzetten salderingsregeling zonne-energie

Vandaag heeft een Kamermeerderheid de motie van Liesbeth van Tongeren gesteund waardoor de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2023 wordt behouden of verbeterd op basis van de evaluatie die momenteel gaande is.De salderingsregeling zorgt ervoor dat mensen die zelf energie opwekken via zonnepanelen dit mogen verrekenen op hun energierekening.

Lees verder