Nieuws over Liesbeth van Tongeren

"Breng een reële prijs voor CO2 in rekening"

Hoeveel is het ons waard om broeikasgassen te besparen? Hoeveel kosten schuiven we op het bordje van toekomstige generaties door dat na te laten? De Amsterdamse gemeenteraad debatteerde enkele weken geleden over deze vragen, toevalligerwijs tien jaar nadat het beroemde 'Stern-rapport' uitkwam. Dat rapport becijferde voor het eerst de waarde van de enorme economische schade die we aanrichten als we geen klimaatbeleid voeren.

Lees verder

Verplichte aansluiting gas moet uit de wet

De aansluitplicht voor woningen en bedrijfspanden op aardgas moet uit de wet, zodat er meer ruimte komt voor alternatieve warmtebronnen, zoals restwarmte. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Liesbeth van Tongeren, die dat regelt. De Kamer steunde bovendien Van Tongerens motie om gemeenten een regierol te geven in het gasvrij maken van bestaande wijken.

Lees verder

GroenLinks presenteert actieplan om van gas af te komen

In vijf punten presenteert Liesbeth van Tongeren haar actieplan om het binnenlands verbruik van aardgas in Nederland te verminderen. Van Tongeren: “We moeten afkicken van onze aardgasverslaving, met dit plan zetten we grote stappen in die richting.” Ze presenteert haar plan bij de behandeling van de begroting voor Economische Zaken.

Lees verder