Nieuws over Liesbeth van Tongeren

Steun voor voortzetten salderingsregeling zonne-energie

Vandaag heeft een Kamermeerderheid de motie van Liesbeth van Tongeren gesteund waardoor de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2023 wordt behouden of verbeterd op basis van de evaluatie die momenteel gaande is.De salderingsregeling zorgt ervoor dat mensen die zelf energie opwekken via zonnepanelen dit mogen verrekenen op hun energierekening.

Lees verder

"Breng een reële prijs voor CO2 in rekening"

Hoeveel is het ons waard om broeikasgassen te besparen? Hoeveel kosten schuiven we op het bordje van toekomstige generaties door dat na te laten? De Amsterdamse gemeenteraad debatteerde enkele weken geleden over deze vragen, toevalligerwijs tien jaar nadat het beroemde 'Stern-rapport' uitkwam. Dat rapport becijferde voor het eerst de waarde van de enorme economische schade die we aanrichten als we geen klimaatbeleid voeren.

Lees verder

Verplichte aansluiting gas moet uit de wet

De aansluitplicht voor woningen en bedrijfspanden op aardgas moet uit de wet, zodat er meer ruimte komt voor alternatieve warmtebronnen, zoals restwarmte. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Liesbeth van Tongeren, die dat regelt. De Kamer steunde bovendien Van Tongerens motie om gemeenten een regierol te geven in het gasvrij maken van bestaande wijken.

Lees verder