Nieuws over Linda Voortman

'Stuur geen ongelezen tapgegevens naar het buitenland'

Aanstaande woensdag behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) van minister Plasterk. Door deze wet wordt het mogelijk dat de veiligheidsdiensten tapgegevens die nog niet zijn bekeken naar buitenlandse diensten sturen. Onze gegevens kunnen zonder al te veel moeite in ongelezen staat belanden bij buitenlandse inlichtingendiensten. 

Lees verder

Tijd voor definitief verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Deze week is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars van de PvdA, SP en CDA.  Deze wet verbiedt zorgverzekeraars om winst uit te keren aan de aandeelhouders. GroenLinks steunt dit van harte en doet daarbij voorstellen om het wetsvoorstel nog verder aan te scherpen.

Lees verder

VN-gehandicaptenverdrag moet voor alle wetgeving gelden

GroenLinks is tevreden met het voorstel (AMVB) dat Van Rijn gisteren deed over de wijze waarop het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt ingevoerd. Nederland heeft zich door het tekenen van dit verdrag ertoe verplicht om de samenleving voor deze mensen toegankelijk te maken. Dit moet ook altijd worden meegenomen bij het maken van nieuwe wetten. Dit zal Linda Voortman voorstellen in het debat vandaag in de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg.

Lees verder

Erop of eronder voor Kinderpardon

Het is erop of eronder voor het Kinderpardon. Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie van GroenLinks en ChristenUnie om de criteria voor het Kinderpardon eerlijker te maken, zodat het Kinderpardon niet langer een wassen neus is. Het is afhankelijk van de PvdA of de motie het zal halen.

Lees verder